UWAGA! Propozycje zmian Statutu PTChO podczas Walnego Zgromadzenia członków.

Szanowni Państwo

Drodzy Koledzy i Koleżanki !

Zbliża się Zjazd Naszego Towarzystwa w Krakowie. W trakcie Zjazdu jak Państwo wiecie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. W związku z problemami jakie wystąpiły w okresie Pandemii, dotyczącymi ciągłości działania władz Towarzystwa oraz członkostwa i opłacania składek proponuję po konsultacji z Prawnikiem Towarzystwa następujące zmiany w dwóch paragrafach statutu. Glosowanie nad zmianami odbędzie się na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Z Pozdrowieniami

Dr hab.med. Dawid Murawa Prof UZ, Prof WSZUiE

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Zmiany w STATUCIE

Czytaj dalej UWAGA! Propozycje zmian Statutu PTChO podczas Walnego Zgromadzenia członków.

Uwaga ! Platforma prawna PTChO.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie PTChO !

Miło nam poinformować, iż decyzją pełnomocnika Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej  w Warszawie – prof. Dawida Murawy  wraz z dr Jackiem Kargulem – Przewodniczącym Komisji ds. Socjalno-Zawodowych oraz w porozumieniu z Kancelarią BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k. z siedzibą w Warszawie - dla Członków Towarzystwa uruchomiona została platforma prawna, z której będziecie Państwo mogli korzystać.

Z założenia doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię na rzecz naszych Członków dotyczyć będzie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego czyli:

1) roszczenia pacjentów wobec lekarzy na tle błędów medycznych,

2) roszczenia pacjentów wobec lekarzy z tytułu ewentualnego naruszenia ich praw na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11. 2008 (Dz.U 2009, nr 52, poz. 417), 

2) spory lekarzy z  placówkami medycznymi (także w zakresie prawa pracy i kontraktów cywilnoprawnych),

3)  zagadnienia ubezpieczenia lekarzy,

4)  inne niewymienione, związane ze świadczenie usług medycznych przez lekarzy.

Osobą odpowiedzialną z ramienia Kancelarii za współpracę z PTCHO jest adwokat Hanna Rubaszewska LL.M.  Adres do kontaktu z Kancelarią, na który należy przesyłać zapytania: adwokat@ptcho.pl.

Informujemy, iż przedmiotowe doradztwo prawne dla naszych Członków będzie nieodpłatne i zawiera się w uiszczanej przez Państwa składce członkowskiej.

Nadto, zakres porozumienia z Kancelarią obejmuje udzielanie jedynie porad prawnych.

Zwracamy przy tym uwagę, iż przedmiotowe Porozumienie nie obejmuje reprezentowania Państwa  w ewentualnych postepowaniach ugodowych, postępowaniach sądowych, czy innych postępowaniach oraz nie obejmuje  przygotowywania wniosków, pism, w tym pism procesowych, odpowiedzi etc.

Kancelaria również zastrzegła sobie prawo do udzielania odpowiedzi w terminie do 5 dni roboczych, od daty otrzymania zapytania.

Uruchomienie przedmiotowego portalu prawnego ma charakter pilotażowy i początkowo działać będzie przez okres trzech miesięcy, licząc od 01 sierpnia 2020 do 31 października 2020.

Po tym okresie Towarzystwo poinformuje Członków o ewentualnym przedłużeniu tego projektu lub też o stałej współpracy w tym zakresie i uruchomieniu portalu bez ograniczeń czasowych.

Pozdrawiam i zachęcam do korzystania z nowej inicjatywy PTChO

dr Jacek Kargul

przewodniczący Komisji ds. Socjalno-Zawodowych

p.o. Skarbnika PTChO

 

Czytaj dalej Uwaga ! Platforma prawna PTChO.

List otwarty do członków PTChO

Szanowni Państwo. Drogie Koleżanki i  Koledzy.                                                                   

Mimo zawirowań „pandemicznych” Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej działa sprawnie i realizuje liczne zadania, w tym wiele nowych. Na początku chciałbym poinformować, iż trwają intensywne przygotowania do wrześniowego Zjazdu Towarzystwa i do Walnego Zgromadzenia Członków. Prof. Wojciech Wysocki od momentu odwołania Zjazdu majowego intensywnie pracuje nad tym , by w jak najlepszy sposób zorganizować wrześniowe spotkanie w Krakowie. W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o konkretnych rozwiązaniach w tym temacie.

Kolejne działania to już rozpoczynające się prace dotyczące XXVII Zjazdu Towarzystwa w 2021 roku. Miło mi poinformować , iż Zjazd odbędzie się w Poznaniu. Jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dołożę wszelkich starań, by spotkanie to było doskonałym i merytorycznym wydarzeniem Polskiej Chirurgii Onkologicznej.

Kolejna moja informacja i zarazem prośba kierowana do Państwa dotyczy kwestii członkostwa i płatności składek. Z uwagi na sytuację i brak Zjazdu majowego, w tym temacie mamy niestety spore zaległości. Proszę Państwa o opłacenie składek i w razie pytań kontakt z sekretariatem Towarzystwa.

Nr konta do wpłacania składek członkowskich na  PTChO i ESSO 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250 .

Składki członkowskie możecie Państwo również wpłacać poprzez system płatności stworzony na naszej stronie internetowej , link do zakładki płatności https://ptcho.plskladki-i-platnosci/

Jednocześnie proszę również o przesyłanie mailowe do sekretariatu indywidualnie lub zbiorczo przez kierowników Oddziałów adresów mailowych i numerów telefonów członków PTChO. Informacje te są potrzebne do aktualizacji Państwa danych w Towarzystwie.

Z poważaniem

Dr hab. n. med. Dawid Murawa 

Pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Czytaj dalej List otwarty do członków PTChO

Informacja o wynikach badania dotyczącego problemu leczenia raka piersi w dobie Pandemii.

Szanowne Koleżanki i  Koledzy,

w dniu wczorajszym  otrzymałem z EUBREAST European Breast Cancer Research Association of Surgical Trialist informację o wynikach badania dotyczącego problemu leczenia raka piersi w dobie Pandemii. Badanie zostało opracowane na podstawie rozbudowanych ankiet. Na 41 krajów liczba ankiet z Polski klasyfikuje nasz kraj na 6 miejscu. Jest to zasługa sprawnie działającego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Waszej aktywności. Dziękuję zatem wszystkim za wypełnienie ankiet w tak dużym zakresie.

Co do ważnych informacji z tej publikacji:

Publikacja w związku z informacjami z Włoch, że 20% zgonów z Covid dotyczyło chorych onkologicznych – czyli istotna grupa ryzyka.

377 ośrodków z 41 krajów – Polska 6 miejsce liczby zgłoszeń.

W okresie pandemii 34,2% ośrodków zmniejszyło liczbę leczonych chorych z rakiem piersi.

13% było zmuszonych przekierować chorych do leczenia w innych ośrodkach.

W istotny sposób wydłużyła się diagnostyka chorych – powyżej 4 tygodni 6,9% przed pandemią do 27,6% w trakcie pandemii.

17,2% Ośrodków miało i leczyło chorych z SARS-COV-2.

Aż 67% Ośrodków zwróciło uwagę na obawy w stosowaniu chemioterapii w trakcie pandemii z uwagi na ryzyko osłabienia odporności w tej metodzie leczenia.

W związku z powyższym o 40% zmniejszyła się liczba chorych leczonych chemioterapią mimo wskazań do pierwotnego leczenia tą metodą zgodnie z obowiązującymi standardami.

W związku z powyższym zwiększyła się liczba chorych leczonych pierwotnie chirurgią z 39,8% do 50,7%.

W chemioterapii zmieniano między innymi liczbę kursów, przerwy pomiędzy, zwiększono stosowanie leków stymulujących wzrost krwinek białych

W krajach Europy zachodniej aż u 18,8% chorych wykonywano badania profilu genowego guza celem weryfikacji potrzeby uzupełniającej chemioterapii, na podstawie obiektywnych danych, nie tylko stopnia zaawansowania nowotworu

W zakresie chirurgii 47% chirurgów zmieniło decyzje odnośnie techniki rekonstrukcyjnej oraz aż 53% pacjentów.

W zakresie radioterapii ponad 23% Ośrodków zwiększyło liczbę napromieniania technikami hypofrakcjonacji – czyli przyspieszonej techniki radioterapii.

Autorzy zwrócili uwagę iż to pierwsze takie opracowanie i dalsze analizy dadzą odpowiedź na pytanie w jakim zakresie te wszystkie zmiany wpłynęły na wyniki leczenia onkologicznego.

Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie.

prof. Dawid Murawa

Publikacja Zał. 1 Zał.2

Czytaj dalej Informacja o wynikach badania dotyczącego problemu leczenia raka piersi w dobie Pandemii.

Ostatnie posiedzenie Zarządu PTChO kadencji 2018-2020r.

                                                                                                                                                                                              Zielona Góra 23.05.2020r.

Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, iż ten trudny okres pandemii nie wpływa negatywnie na Wasze nastroje. Mam też nadzieję, że jesteście w stanie realizować procedury chirurgiczne u chorych nowotworowych zgodnie z obowiązującymi standardami. Jeszcze raz na marginesie zachęcam do udziału w badaniu CovidSurg Cancer, które całościowo i regionalnie pokaże jakie zmiany na niekorzyść zaszły w chirurgii onkologicznej w okresie pandemii na terenie krajów Europy i reszty świata.

W dniu 15 maja br. w Warszawie odbył się ostatni Zarząd PTCHO kadencji 2018-2020. Jednym z głównych punktów obrad była kwestia sposobu Zarządzania Towarzystwem do czasu Walnego Zgromadzenia członków, które planowane jest w trakcie Zjazdu w Krakowie we wrześniu br. Po zasięgnięciu opinii prawników i wielogodzinnej dyskusji Zarząd zdecydował    i przegłosował wybór pełnomocnika PTCHO w mojej osobie do czasu Walnego Zgromadzenia członków.

Wraz z wygaśnięciem mandatu członków Zarządu w dniu 18 maja oficjalnie objąłem tą zaszczytną, ale trudną funkcję. Nie ukrywam, iż spada na moje barki bardzo duża odpowiedzialność za ciągłość prowadzenia Towarzystwa w tym trudnym okresie pandemii. Niemniej taka forma zarządzania Stowarzyszeniem jest zgodna z obowiązującą literą prawa. Nie powinno się przekraczać prawa z uwagi na jakąkolwiek trudną sytuację. Jest to mimo wszystko dobry dogmat szeroko pojętej Wspólnoty Państw Europejskich. Zaistniała sytuacja wskazała Nam również na braki prawne w Statucie Towarzystwa; braki które uwidoczniły się w tak niespodziewanym zdarzeniu jak Covid. Dlatego też podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia PTCHO przedstawię Państwu do głosowania propozycję zmian w Statucie, co pozwoli uniknąć ewentualnych problemów i sporów prawnych w przyszłości, gdyby kiedykolwiek zaistniała taka globalna, nieprzewidywalna sytuacja z jaką borykamy się obecnie.

Bardzo dziękuję za współpracę Wszystkim członkom Zarządu minionej kadencji, a szczególnie prof. Wojciechowi Wysockiemu, który jako Prezes działał intensywnie do ostatniego dnia pracy Zarządu i pomógł mi w realizacji dobrego, zgodnego z przepisami prawnymi planu dalszej działalności Towarzystwa.

Szanowni Państwo na bieżąco będę starał się w najbliższym czasie informować Państwa o działaniach które dotyczą Towarzystwa.

W razie problemów i pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy: 505488585 , dmurawa@gmail.com.

 Z poważaniem

Dr hab. med. Dawid Murawa

Prof UZ, Prof WSZUiE

Prezes Elekt

Pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Czytaj dalej Ostatnie posiedzenie Zarządu PTChO kadencji 2018-2020r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Hotel Metropolo Golden Tulip , Orzechowa 11, 30-422 Kraków 11 września 2020 roku; I termin: godz. 17.45; II termin: godz.18.00 Zarząd PTChO zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO pozostając świadomym obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i ograniczeń administracyjnych, które stanęły na przeszkodzie organizacji Walnego Zgromadzenia w zwyczajowej formie i terminie. Niemniej Prezes-Elekt, Prezes oraz Zarząd kadencji 2018-2020 będą dążyć do jak najszybszego wyboru nowych Władz Towarzystwa, mając na uwadze bezpieczeństwo Członków PTChO, przepisy prawa oraz sprawne zarządzanie Towarzystwem.  PORZĄDEK OBRAD

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdania z działalności władz PTChO w kadencji 2018–2020:
  1. Prezesa — Wojciech Wysocki
  2. Skarbnika —Zbigniew Nowecki
  3. Sądu Koleżeńskiego — Krzysztof Herman
  4. Komisji Rewizyjnej — Sławomir Mazur
 4. Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2019 r. (uchwała) (Z. Nowecki)
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i wniosek udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (S. Mazur – przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
 6. Przekazanie władzy Prezesowi Elektowi, który staje się Prezesem PTChO kadencji 2020-2022
 7. Wybory władz PTChO w kadencji 2020-2022
  1. Prezesa-Elekta
  2. Członków Zarządu
  3. Członków Komisji Rewizyjnej
  4. Członków Sądu Koleżeńskiego
 8. Zmiana statutu PTChO (D. Murawa)
 9. Przedstawienie kandydatur i wybór nowych Członków Honorowych PTChO (wnioskodawcy)
 10. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej (A. Jeziorski)
 11. Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory. Journal of Oncology (W. Wysocki)
 12. Informacja na temat fundacji działającej na rzecz PTChO (J. Kargul)
 13. Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (P. Rutkowski, D. Murawa, J. Kładny, W. Wysocki)
 14. Informacje o XXVII Zjeździe PTChO w Poznaniu (D. Murawa)
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z zapisem w §15., U 3, Statutu PTChO oraz  decyzją Zarządu PTChO z dnia 15 maja 2020 r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 18 maja 2020 r. na stronach internetowych PTChO oraz XXVI Zjazdu PTChO, a także rozesłana przez Sekretariat PTChO drogą elektroniczną do członków Towarzystwa.

Czytaj dalej WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO

UWAGA webinarium Cancer Expert Now !

 

 

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż PTChO zostało partnerem platformy Cancer Expert Now (CEN), która zapewnia członkom bezpłatne konsultacje edukacyjne.

W najbliższy piątek, 22 maja, o godzinie 19:00 odbędzie się webinarium, podczas którego zostanie przedstawiona współpraca z Cancer Expert Now oraz sposób korzystania z usług platformy.

Zachęcamy gorąco do udziału w krótkim szkoleniu poprzez ZOOM webinar meeting (poniżej przesyłam wszystkie dane do zalogowania):

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/85904250244?pwd=MVJPUlNOZ0trdE9zZWJHR0lYanRPZz09

Meeting ID: 859 0425 0244

Password: 2021

Dzięki tej współpracy mają Państwo całkowicie bezpłatny dostęp do sieci złożonej z ponad 250 ekspertów na całym świecie. Platforma umożliwia  umówienie indywidualnych przypadków klinicznych pacjentów, najnowszych publikacji, czy wyników międzynarodowych badań klinicznych.

Zachęcamy wszystkich Państwa, członków PTChO, do skorzystania z bezpłatnych świadczeń członkostwa!

Korzystanie z Cancer Expert Now jest szybkie i intuicyjne. Należy:

 1. Zarejestrować się i utwórz konto online pod adresem: https://my.cancerexpertnow.com/register/PTCHO
 2. Zalogować i kliknąć „Zadaj pytanie”
 3. Wypełnić szybki formularz składający się z pięciu pytań
 4. Następnie zakończyć aplikację pytania poprzez przycisk „Zatwierdź”.

Wielu użytkowników otrzymuje odpowiedzi na swoje pytania średnio w ciągu 1 godziny, a 95% odpowiedzi przychodzi w ciągu 24 godzin!

Jak podkreślają eksperci CEN, nie ma pytań zbyt trudnych ani zbyt banalnych.

Zapraszamy na webinar oraz do korzystania z platformy.

Zarząd PTChO

Czytaj dalej UWAGA webinarium Cancer Expert Now !

Rozpoczęcie współpracy PTChO z Cancer Expert Now (CEN).

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej!

 Wiele kwestii związanych z pandemią nadal pozostaje niewiadomą, ale wiemy na pewno, że globalna współpraca i szybka wymiana informacji przynoszą wymierne korzyści.

To ważny czas dla międzynarodowej społeczności specjalistów onkologicznych, by wspierać się i dzielić wiedzą na temat leczenia nowotworów przy jednoczesnym stawianiu czoła dodatkowym trudnościom wynikającym z COVID-19.

 W miarę przystosowywania się do tych wyzwań z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo rozpoczęło współpracę z Cancer Expert Now (CEN), międzynarodowym serwisem edukacyjno-konsultacyjnym w zakresie nowotworów. Serwis Cancer Expert Now zapewnia bezpieczną platformę do interakcji tekstowych między lekarzami (na zasadzie „każdy z każdym”) w globalnej sieci złożonej z ponad 250 kluczowych opiniotwórców reprezentujących wszystkie specjalności onkologiczne.

 Członkowie PTChO otrzymają bezpłatny i nieograniczony dostęp do tej platformy.

 Oznacza to, że mogą Państwo włączać się w grupowe dyskusje oraz przesyłać pytania online dotyczące poszczególnych przypadków klinicznych uzyskując odpowiedzi od maksymalnie trzech ekspertów CEN, zwykle w ciągu 24 godzin. Serwis CEN ma również funkcję automatycznego tłumaczenia, tak by umożliwić przesyłanie pytań w języku polskim. Istnieje także możliwość dostosowania profilu użytkownika CEN, w taki sposób, aby od razu uzyskiwać przetłumaczone odpowiedzi. 

 PTChO podpisało umowę o współpracy z CEN z myślą o umożliwieniu Państwu bezpłatnego kontaktu online z ekspertami CEN, co pozwoli wymieniać się wiedzą dostosowaną do konkretnych sytuacji i nawiązywać współpracę ze specjalistami z różnych ośrodków. Członkowie PTChO uzyskają dostęp do informacji w zakresie takich tematów, jak:

 • Biomarkery i ich rola w medycynie precyzyjnej;
 • Ocena wyników badań leczenia guzów litych;
 • Wprowadzanie opieki wielodyscyplinarnej;
 • Schematy leczenia w złożonych przypadkach oraz i nowotworów rzadkich;
 • Skuteczne metody zarządzani działaniami niepożądanymi u pacjentów na immunoterapii.

W ramach współpracy z CAN będą mogli Państwo pozyskać pogłębioną wiedzę także na temat:

 • Współczesnych metod leczenia pacjentów onkologicznych;
 • Szybkiego wprowadzania nowych cząsteczek do praktyki klinicznej;
 • Sposobów identyfikacji i zarządzania złożonymi przypadkami, wymagającymi niestandardowego leczenia;
 • Dostępności badań klinicznych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych dla polskich lekarzy i ich pacjentów, które umożliwiają skorzystanie z najnowszych metod leczenia niedostępnych w Polsce.

Dodatkowo, w odpowiedzi na niezwykle ważną potrzebę edukacji i współpracy w obliczu COVID-19 w serwisie Cancer Expert Now utworzono panel ekspertów, którzy będą odpowiadać na pytania związane z leczeniem pacjentów onkologicznych narażonych lub już chorujących na COVID-19. W ciągu następnych tygodni będziemy przesyłać Państwu wiadomości e-mail, a także publikować posty na ten temat w mediach społecznościowych.

Zachęcamy wszystkich Państwa – członków Towarzystwa – do skorzystania z możliwości jaką daje platforma CEN i rejestracji. Uzyskać dostęp do serwisu z wiadomościami tekstowymi Cancer Expert Now należy kliknąć w poniższy link:

 Zarząd PTChO

 

Link

Czytaj dalej Rozpoczęcie współpracy PTChO z Cancer Expert Now (CEN).

Profesor Andrzej Kułakowski udekorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.

Szanowni Państwo,

twórca naszego stowarzyszenia i współtwórca naszej specjalności, Pan Profesor Andrzej Kułakowski, został dziś udekorowany najwyższym polskim odznaczeniem  - Orderem Orła Białego.

Wręczenie  Orderu odbyło się podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja, w 229. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Najwyższe odznaczenie państwowe wręczył profesorowi Andrzejowi Kułakowskiemu osobiście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej onkologii, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Dziękujemy za możliwość bycia Pana współpracownikami, uczniami i następcami.

W imieniu członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Zarząd PTChO

List gratulacyjny Prezesa PTChO https://youtu.be/sdAET4TGjL8

Czytaj dalej Profesor Andrzej Kułakowski udekorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.