Zasady zamieszczania informacji na stronie PTChO

Regulamin umieszczenia informacji o wydarzeniach i publikacjach naukowych na stronie internetowej i w innych mediach elektronicznych PTChO

§ 1. Zasady ogólne

1. Wniosek o umieszczenie informacji o wydarzeniu lub publikacji zainteresowana strona składa pisemnie do Prezesa PTChO.

2. W przypadku wydarzeń organizowanych przez PTChO lub wydarzeń i publikacji wyróżnionych patronatem PTChO wniosek oumieszczenie informacji zainteresowana strona składa do Sekretariatu PTChO oraz osoby nadzorującej zawartość strony internetowej PTChO.

3. Sekretariat PTChO i osoba nadzorująca zawartość strony internetowej PTChO zastrzegają sobie prawo do dowolnego redagowania treści ogłoszenia.

§ 2. Wydarzenia (kursy, konferencje, warsztaty itp.)

1. Na stronie internetowej zamieszcza się informacje o wydarzeniach organizowanych przez PTCHO lub tym, którym zgodnie z odrębnym regulaminem udzielono patronatu PTChO.

2. W przypadku innych wydarzeń decyzję o umieszczeniu informacji na temat danego wydarzenia podejmuje każdorazowo Zarząd PTChO.

§ 2. Publikacje

1. Na stronie internetowej zamieszcza się informacje o publikacjach wydanych pod patronatem PTCHO.

2. W przypadku innych publikacji decyzję o umieszczeniu informacji na temat danej publikacji podejmuje każdorazowo Zarząd.