PREZES
 dr hab. n. med. Dawid Murawa

PREZES-ELEKT
           Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

PAST PREZES     

Dr hab. med. Wojciech Wysocki

    SEKRETARZ

Dr n. med. Michał Jankowski

  SKARBNIK
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska

Prof. dr hab.n. med. Tomasz Jastrzębski,

Prof. dr hab.n. med. Zoran Stojcev,

Dr hab. n. med. Marek Zawadzki,

Prof. dr hab.n. med. Andrzej Rutkowski,

Prof. dr hab.n. med. Piotr Rutkowski,

Prof. dr hab.n. med. Agnieszka Czarniecka,

 


SĄD KOLEŻEŃSKI

Prof. dr hab.n. med. Arkadiusz Jeziorski

Prof. dr hab.n. med. Krzysztof  Zieniewicz

Prof. dr hab.n. med. Wojciech Zegarski

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Dr n. med. Sławomir Mazur

Lek med. Jacek Kargul

Dr n. med. Andrzej Kurylcio