Jak wstąpić do ESSO?

W wyniku porozumienia Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z Zarządem European Society of Surgical Oncology (ESSO) wszyscy członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej będą mieli prawo wstąpienia do ESSO na szczególnych warunkach.

Każdy członek PTChO będzie miał prawo zostać pełnoprawnym członkiem ESSO. Warunkiem jest pełnoprawne członkostwo w PTChO oraz regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz PTChO (w przypadku łączonego członkostwa PTChO i ESSO – 250 PLN w 2015 r.), a także wypełnienie aktualnej deklaracji członkowskiej ESSO, oświadczenia do ESSO i przesłanie tych dokumentów na adres Zarządu PTChO.
Poniżej wymieniono niektóre ważniejsze prawa dla polskich członków ESSO:
1. Bezpłatny dostęp (drogą on-line) do niektórych czasopism medycznych (m.in. European Journal of Surgical Oncology).
2. Dostęp do stypendiów m.in. ESSO fellowships, ESSO Travel fellowship, FLIMS scholarship
3. Obniżona opłata rejestracyjna na Zjazdach organizowanych i współorganizowanych przez ESSO (np. ESSO, ECCO-ESMO)
4. Obniżona opłata za udział w kursach m.in. Advanced Courses, Masterclasses