Profesor Andrzej Kułakowski udekorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.

Szanowni Państwo,

twórca naszego stowarzyszenia i współtwórca naszej specjalności, Pan Profesor Andrzej Kułakowski, został dziś udekorowany najwyższym polskim odznaczeniem  – Orderem Orła Białego.

Wręczenie  Orderu odbyło się podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja, w 229. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Najwyższe odznaczenie państwowe wręczył profesorowi Andrzejowi Kułakowskiemu osobiście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej onkologii, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Dziękujemy za możliwość bycia Pana współpracownikami, uczniami i następcami.

W imieniu członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Zarząd PTChO