Uwaga ! Platforma prawna PTChO.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie PTChO !

Miło nam poinformować, iż decyzją pełnomocnika Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej  w Warszawie – prof. Dawida Murawy  wraz z dr Jackiem Kargulem – Przewodniczącym Komisji ds. Socjalno-Zawodowych oraz w porozumieniu z Kancelarią BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k. z siedzibą w Warszawie – dla Członków Towarzystwa uruchomiona została platforma prawna, z której będziecie Państwo mogli korzystać.

Z założenia doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię na rzecz naszych Członków dotyczyć będzie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego czyli:

1) roszczenia pacjentów wobec lekarzy na tle błędów medycznych,

2) roszczenia pacjentów wobec lekarzy z tytułu ewentualnego naruszenia ich praw na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11. 2008 (Dz.U 2009, nr 52, poz. 417), 

2) spory lekarzy z  placówkami medycznymi (także w zakresie prawa pracy i kontraktów cywilnoprawnych),

3)  zagadnienia ubezpieczenia lekarzy,

4)  inne niewymienione, związane ze świadczenie usług medycznych przez lekarzy.

Osobą odpowiedzialną z ramienia Kancelarii za współpracę z PTCHO jest adwokat Hanna Rubaszewska LL.M.  Adres do kontaktu z Kancelarią, na który należy przesyłać zapytania: adwokat@ptcho.pl.

Informujemy, iż przedmiotowe doradztwo prawne dla naszych Członków będzie nieodpłatne i zawiera się w uiszczanej przez Państwa składce członkowskiej.

Nadto, zakres porozumienia z Kancelarią obejmuje udzielanie jedynie porad prawnych.

Zwracamy przy tym uwagę, iż przedmiotowe Porozumienie nie obejmuje reprezentowania Państwa  w ewentualnych postepowaniach ugodowych, postępowaniach sądowych, czy innych postępowaniach oraz nie obejmuje  przygotowywania wniosków, pism, w tym pism procesowych, odpowiedzi etc.

Kancelaria również zastrzegła sobie prawo do udzielania odpowiedzi w terminie do 5 dni roboczych, od daty otrzymania zapytania.

Uruchomienie przedmiotowego portalu prawnego ma charakter pilotażowy i początkowo działać będzie przez okres trzech miesięcy, licząc od 01 sierpnia 2020 do 31 października 2020.

Po tym okresie Towarzystwo poinformuje Członków o ewentualnym przedłużeniu tego projektu lub też o stałej współpracy w tym zakresie i uruchomieniu portalu bez ograniczeń czasowych.

Pozdrawiam i zachęcam do korzystania z nowej inicjatywy PTChO

dr Jacek Kargul

przewodniczący Komisji ds. Socjalno-Zawodowych

p.o. Skarbnika PTChO