Informacja o wynikach badania dotyczącego problemu leczenia raka piersi w dobie Pandemii.

Szanowne Koleżanki i  Koledzy,

w dniu wczorajszym  otrzymałem z EUBREAST European Breast Cancer Research Association of Surgical Trialist informację o wynikach badania dotyczącego problemu leczenia raka piersi w dobie Pandemii. Badanie zostało opracowane na podstawie rozbudowanych ankiet. Na 41 krajów liczba ankiet z Polski klasyfikuje nasz kraj na 6 miejscu. Jest to zasługa sprawnie działającego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Waszej aktywności. Dziękuję zatem wszystkim za wypełnienie ankiet w tak dużym zakresie.

Co do ważnych informacji z tej publikacji:

Publikacja w związku z informacjami z Włoch, że 20% zgonów z Covid dotyczyło chorych onkologicznych – czyli istotna grupa ryzyka.

377 ośrodków z 41 krajów – Polska 6 miejsce liczby zgłoszeń.

W okresie pandemii 34,2% ośrodków zmniejszyło liczbę leczonych chorych z rakiem piersi.

13% było zmuszonych przekierować chorych do leczenia w innych ośrodkach.

W istotny sposób wydłużyła się diagnostyka chorych – powyżej 4 tygodni 6,9% przed pandemią do 27,6% w trakcie pandemii.

17,2% Ośrodków miało i leczyło chorych z SARS-COV-2.

Aż 67% Ośrodków zwróciło uwagę na obawy w stosowaniu chemioterapii w trakcie pandemii z uwagi na ryzyko osłabienia odporności w tej metodzie leczenia.

W związku z powyższym o 40% zmniejszyła się liczba chorych leczonych chemioterapią mimo wskazań do pierwotnego leczenia tą metodą zgodnie z obowiązującymi standardami.

W związku z powyższym zwiększyła się liczba chorych leczonych pierwotnie chirurgią z 39,8% do 50,7%.

W chemioterapii zmieniano między innymi liczbę kursów, przerwy pomiędzy, zwiększono stosowanie leków stymulujących wzrost krwinek białych

W krajach Europy zachodniej aż u 18,8% chorych wykonywano badania profilu genowego guza celem weryfikacji potrzeby uzupełniającej chemioterapii, na podstawie obiektywnych danych, nie tylko stopnia zaawansowania nowotworu

W zakresie chirurgii 47% chirurgów zmieniło decyzje odnośnie techniki rekonstrukcyjnej oraz aż 53% pacjentów.

W zakresie radioterapii ponad 23% Ośrodków zwiększyło liczbę napromieniania technikami hypofrakcjonacji – czyli przyspieszonej techniki radioterapii.

Autorzy zwrócili uwagę iż to pierwsze takie opracowanie i dalsze analizy dadzą odpowiedź na pytanie w jakim zakresie te wszystkie zmiany wpłynęły na wyniki leczenia onkologicznego.

Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie.

prof. Dawid Murawa