UWAGA! Propozycje zmian Statutu PTChO podczas Walnego Zgromadzenia członków.

Szanowni Państwo

Drodzy Koledzy i Koleżanki !

Zbliża się Zjazd Naszego Towarzystwa w Krakowie. W trakcie Zjazdu jak Państwo wiecie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. W związku z problemami jakie wystąpiły w okresie Pandemii, dotyczącymi ciągłości działania władz Towarzystwa oraz członkostwa i opłacania składek proponuję po konsultacji z Prawnikiem Towarzystwa następujące zmiany w dwóch paragrafach statutu. Glosowanie nad zmianami odbędzie się na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Z Pozdrowieniami

Dr hab.med. Dawid Murawa Prof UZ, Prof WSZUiE

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej