Napisz do nas

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, przy ul. Roentgena 5.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków

Siedziba: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

e-mail: sekretariat@ptcho.pl

nr konta 04 1240 6250 1111 0000 4594 0585 (konto główne)

nr konta 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250 (konto do opłacania składek członkowskich)

Dane podmiotu:

POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

STOWARZYSZENIE

KRS 0000223208

NIP 5262590732

Regon 010748601

Sekretariat i adres do korespondencji:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej,                                                                                                        ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.