Członkowie Honorowi i Zasłużeni dla PTChO

W dotychczasowej historii Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej kolejne Walne Zgromadzenia Członków PTChO nadały godność Członka Honorowego następującym Osobom:

Tadeusz Koszarowski
Nikołaj N. Błochin
Witold Rudowski
Jerzy Giedroyć
Czesław Wojnerowicz
Jan Berner
Andrzej Kułakowski
Joop van Dongen
Peter Schlag
Tadeusz Popiela
Andrzej Kopacz
Gordon Snow

2006
Donald Morton 
Umberto Veronesi 
Bruno Szczygieł
Tadeusz Lewiński
Jerzy Meyza
Edward Stanowski
Włodzimierz Ruka

2009
Janusz Jaśkiewicz 
Irving Tylor
Bill Heald
Paweł Misiuna 
Lucjan Kurylcio
Paweł Murawa

2010
Thomas Lehnert 

2011
Andrzej Borówka
Marek Nowacki 

2012
Andrzej Cichocki 
Karol Cisarż 
Krzysztof Bielecki 
J. Jan B. van Lanschot 

2013
Andrzej Borkowski 
Krzysztof Bujko 
Zbigniew Pawłowicz 

2014
Jacek Jassem 
Marek Krawczyk 
Andrzej Stelmach 

2015
Marian Reinfuss 
Jerzy Mituś 

2016
Janusz Słuszniak 
Alexander Eggermont 

2017
Sylwia Grodecka-Gazdecka 
Alessandro Gronchi 

2018

Anna Nasierowska-Guttmejer 

Jan Lubiński 

2019

Edward Towpik

Medalem “Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” uhonorowano dotychczas następujące Osoby:

2004

Jan Berner

Andrzej Kopacz

Andrzej Kułakowski

Tadeusz Popiela

Paweł Murawa

2005

Jerzy Pietruszkiewicz

Andrzej Szawłowski

Jacek Szmidt

2006

Włodzimierz Ruka

Andrzej Stelmach

Henryk Pysz

Janusz Jaśkiewicz

2007

Krzysztof Herman

Karol Cisarż

Czesław Wojnerowicz

Lucjan Kurylcio

2008

Arkadiusz Jeziorski

Zoran Stojcev

Edward Towpik

Janusz Słuszniak

2009

Jan Kondratowicz-Kucewicz

Sylwia Grodecka-Gazdecka

Jan Włoch

2010

Sławomir Mazur

Marek Bębenek

Grzegorz Wallner

2011

Józef Kładny

Robert Szwed

Marek Teresiak

2012

Krzysztof Bielecki

Andrzej Cichocki

Jędrzej Bandurski

Andrzej Stanisławek

2013

Wojciech Polkowski

2014

Alfred Arendt

Zbigniew Pawłowicz

Jacek Śniegocki

Wojciech Zegarski

2015

Marek Krawczyk

Wiesław Sosnowski

Wojciech Wysocki

2016

Marek Sosnowski

2017

Zbigniew Nowecki

2018

Piotr Richter

Rafał Uciński

Krzysztof Zieniewicz

2019

Józef Forgacz

Wiesław Kruszewski

Włodzimierz Markiewicz

Piotr Rutkowski