Członkowie Honorowi i Zasłużeni dla PTChO

W dotychczasowej historii Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
kolejne Walne Zgromadzenia Członków PTChO nadały godność
Członka Honorowego następującym Osobom:

Tadeusz Koszarowski, Nikołaj N. Błochin, Witold Rudowski
Jerzy Giedroyć, Czesław Wojnerowicz, Jan Berner
Andrzej Kułakowski, Joop van Dongen, Peter Schlag
Tadeusz Popiela, Andrzej Kopacz, Gordon Snow

2006
Donald Morton, Umberto Veronesi, Bruno Szczygieł, Tadeusz Lewiński
Jerzy Meyza, Edward Stanowski, Włodzimierz Ruka

2009
Janusz Jaśkiewicz, Irving Tylor, Bill Heald,
Paweł Misiuna, Lucjan Kurylcio, Paweł Murawa

2010
Thomas Lehnert 

2011
Andrzej Borówka, Marek Nowacki 

2012
Andrzej Cichocki, Karol Cisarż, Krzysztof Bielecki, J. Jan B. van Lanschot 

2013
Andrzej Borkowski, Krzysztof Bujko, Zbigniew Pawłowicz 

2014
Jacek Jassem, Marek Krawczyk, Andrzej Stelmach 

2015
Marian Reinfuss, Jerzy Mituś 

2016
Janusz Słuszniak, Alexander Eggermont 

2017
Sylwia Grodecka-Gazdecka, Alessandro Gronchi 

2018

Anna Nasierowska-Guttmejer, Jan Lubiński 

2019

Edward Towpik

2020

Monica Morrow, Alberto Costa

2021

Marek Budner

2022

Krzysztof Herman

2023

Arkadiusz Jeziorski, Wojciech Polkowski, Wiesław Janusz Kruszewski

2024

Józef Kładny, Wojciech Zegarski, Zbigniew I. Nowecki, Marek Bębenek

 

Medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” uhonorowano dotychczas następujące Osoby:

2004

Jan Berner, Andrzej Kopacz, Andrzej Kułakowski, Tadeusz Popiela, Paweł Murawa

2005

Jerzy Pietruszkiewicz, Andrzej Szawłowski, Jacek Szmidt

2006

Włodzimierz Ruka, Andrzej Stelmach, Henryk Pysz, Janusz Jaśkiewicz

2007

Krzysztof Herman, Karol Cisarż, Czesław Wojnerowicz, Lucjan Kurylcio

2008

Arkadiusz Jeziorski, Zoran Stojcev, Edward Towpik, Janusz Słuszniak

2009

Jan Kondratowicz-Kucewicz, Sylwia Grodecka-Gazdecka, Jan Włoch

2010

Sławomir Mazur, Marek Bębenek, Grzegorz Wallner

2011

Józef Kładny, Robert Szwed, Marek Teresiak

2012

Krzysztof Bielecki, Andrzej Cichocki, Jędrzej Bandurski, Andrzej Stanisławek

2013

Wojciech Polkowski

2014

Alfred Arendt, Zbigniew Pawłowicz, Jacek Śniegocki, Wojciech Zegarski

2015

Marek Krawczyk, Wiesław Sosnowski, Wojciech Wysocki

2016

Marek Sosnowski

2017

Zbigniew Nowecki

2018

Piotr Richter, Rafał Uciński, Krzysztof Zieniewicz

2019

Józef Forgacz, Wiesław Kruszewski, Włodzimierz Markiewicz, Piotr Rutkowski

2020

2021

Lucjan Wyrwicz, Tomasz Grodzki

2022

Sławomir Cieśla, Leszek Kozłowski, Tadeusz Orłowski Janusz Kowalewski

2023

Adam Maciejczyk, Stanisław Głuszek, Andrzej Budzyński, Mirosław Szura,
Józef Oberc, Tadeusz Leśniak, Stanisław Kurek

2024

Zbigniew Darasz, Tomasz Wojewoda, Dariusz Bała, Anna Leszczyszyn-Stankowska
Marek Rząca, Wojciech Skonieczny, Rafał Matkowski, Tomasz Banasiewicz