Składki i płatności

Informujemy, że w 2018 roku obowiązuje składka w wysokości:

składka członkowska PTCHO 150 PLN
osoby chcące być również członkami ESSO płacą dodatkowo 250 PLN (łącznie 400 PLN)
Składki prosimy wpłacać na dotychczasowe konto PTCHO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250.
Opłacone w terminie członkostwo w PTChO uprawnia do nielimitowanego i bezpłatnego dostępu do wersji elektronicznej wydania bieżącego oraz archiwum pisma oraz znacznej zniżki opłaty rejestracyjnej za udział w dorocznym Zjeździe PTChO
Przypominamy, że zgodnie z §13 Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej niepłacenie składek wiąże się ze skreśleniem z listy członków Towarzystwa.