Pożegnanie dr Zbigniewa Pawłowicza

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi, Przyjaciela, Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dr. Zbigniewa Pawłowicza. Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia. Dr Zbigniew Pawłowicz karierę zawodową rozpoczął w 1967 r. jako asystent w WAM w Łodzi, później był lekarzem w jednostce wojskowej i ponownie pracował w WAM. W 1984 r. podjął pracę w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy na stanowisku ordynatora. Przez 18 lat, począwszy od 1996 r., sprawował funkcję dyrektora Regionalnego Centrum Onkologii (po zmianie nazwy – Centrum Onkologii). Za jego czasów centrum stało się jednym z czołowych ośrodków onkologicznych w kraju. Pozostawał wierny swoim przekonaniom i intuicji, która przez lata kierowania ośrodkiem go nie zawiodła. W swojej strategii działania konsekwentnie kierował się zasadą „Jesteśmy dla Ciebie”, koncentrując uwagę na potrzebach pacjenta. Jego innowacyjne podejście do choroby nowotworowej przejawiało się zarówno w działaniach skupionych na profilaktyce, jak i na technikach diagnozowania oraz leczenia nowotworu. Wzorując się na modelu ośrodków amerykańskich, stworzył w Bydgoszczy placówkę kompleksowego leczenia chorób nowotworowych. Dr Zbigniew Pawłowicz w 2003 r. doprowadził do otwarcia w Centrum Onkologii pierwszej w Polsce Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej z laboratorium radiofarmaceutyków, a 10 lat później – uruchomienia w Zakładzie Medycyny Nuklearnej hybrydy PET/MR. Utworzył też Zakład Profilaktyki Zdrowia, a także filę Centrum we Włocławku. Z jego inicjatywy w kompleksie centrum powstał Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu – PARiS, który stał się miejscem nie tylko rehabilitacji pacjentów obciążonych chorobą nowotworową, ale również treningów niepełnosprawnych sportowców. W 2005 r. został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2007 r. otrzymał Laur Andrzeja Szwalbego, a w 2013 r. mieszkańcy Bydgoszczy wybrali go Bydgoszczaninem Roku. W 2013 r. z rąk ówczesnego Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. Wojciecha Zegarskiego otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W 2014 r. dr Zbigniew Pawłowicz, w wyniku decyzji kapituły, odsłonił odlew swego podpisu w Bydgoskiej Alei Gwiazd. Więcej informacji na temat życiorysu dr. Zbigniewa Pawłowicza na https://www.termedia.pl/mz/Zmarl-dr-Zbigniew-Pawlowicz,52774.html

Czytaj dalej Pożegnanie dr Zbigniewa Pawłowicza

Rak Piersi – Onkologia i Plastyka 2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i Fundacja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej kolejny raz objęła swoim Patronatem konferencje „Rak Piersi – Onkologia i Plastyka”, która odbędzie się 8 i 9 września w Poznaniu. W imieniu naszego Kolegi, Past Prezesa PTChO, Kierownika naukowego konferencji dr hab. n. med., prof. nadzw. Dawida Murawy zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Dwudniowa konferencja rozpocznie się od sesji radiologicznej, podczas której dowiemy się o wskazaniach do rozszerzenia diagnostyki przed podjęciem decyzji terapeutycznej w raku piersi czy o sposobach weryfikacji wskazań biopsyjnych gruczołu piersiowego. Omówiony zostanie również populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi. Druga sesja zostanie poświęcona leczeniu neoadiuwantowemu –omówione zostanie systemowe leczenie przedoperacyjne raka HER2 dodatniego, systemowe leczenie przedoperacyjne raka potrójnie ujemnego, hormonoterapia indukcyjna czy radioterapia po terapii indukcyjnej.
Tradycyjnie sesjom tematycznym będą towarzyszyć debaty ekspertów. Pierwszego dnia będziemy rozmawiać o tym, kto i co ma wpływ na wycenę procedur medycznych. Drugiego dnia zapowiadana jest specjalna sesja pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej: „Debata medyczno-wizerunkowo-prawna & PRIMUM NON NOCERE – ochrona wizerunku lekarza w sytuacjach kryzysowych”. Eksperci będą poszukiwać odpowiedzi na temat poprawnej komunikacji lekarza z pacjentem w sieci i zastanowią się, czy warto rozmawiać z pacjentami w mediach społecznościowych? Nie zabraknie oczywiście sesji stricte chirurgicznych, podczas których poruszone zostaną tematy gojenia i martwicy w chirurgii piersi czy rekonstrukcji z tkanek autologicznych. Poruszone zostaną także tematy prehabilitacji i rehabilitacji. Organizatorzy gwarantują sporo ciekawych dyskusji oraz prezentacji przypadków z codziennej pracy klinicznej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem! https://www.termedia.pl/Konferencja-VII-Konferencja-Rak-piersi--Intro,1972,24523.html dr hab. n. med. prof. nadzw. Dawid Murawa

Czytaj dalej Rak Piersi – Onkologia i Plastyka 2023

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2022 roku do końca sierpnia 2023

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2022 roku do końca sierpnia 2023 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka. Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.
Nagrodę w wysokości 8000 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.pl do dnia 30 września 2023 roku. Nagroda zostanie wręczona na konferencji Warsaw Skin Cancer Conference w Warszawie w dniu 24 listopada br. W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2022 roku do końca sierpnia 2023

WEBINAR – WIELODYSCYPLINARNE LECZENIE WCZESNEGO TRÓJUJEMNEGO RAKA PIERSI

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na webinar skierowany do onkologów klinicznych, radioterapeutów i chirurgów onkologów oraz lekarzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat kompleksowej opieki nad chorymi na potrójnie ujemnego raka piersi. Podczas webinaru omówimy zasady terapii wczesnego potrójnie ujemnego raka piersi, nowe możliwości leczenia systemowego oraz optymalne techniki operacyjne. Webinar poprowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu diagnostyki obrazowej oraz chirurgii. Mamy nadzieję, że webinar dostarczy Państwu wartościowej wiedzy i pozwoli na poszerzenie kompetencji w zakresie wielodyscyplinarnego leczenia wczesnego trójujemnego raka piersi Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na stronie : https://www.fundacjaptcho.pl/wielodyscyplinarne-leczenie-wczesnego-trojujemnego-raka-piersi/ TERMIN: 28.06.2023 | GODZ. 19:00 Serdecznie zapraszamy! Prezes PTChO prof. dr hab. Piotr Richter Prezes Fundacji PTChO Sebastian Drobczyński

Czytaj dalej WEBINAR – WIELODYSCYPLINARNE LECZENIE WCZESNEGO TRÓJUJEMNEGO RAKA PIERSI

Walne Zgromadzenie Członków PTChO w dniu 19 maja 2023

Walne Zgromadzenie Członków PTChO w dniu 19 maja 2023, godz. 17.10 (1 termin), godz.17.15 (2 termin) Q Hotel Plus Wrocław Bielany ul. Szwedzka 7, 55-040 Bielany Wrocławskie Zarząd PTChO zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO w trybie zwykłym, w zwyczajowej formie i terminie. 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Sprawozdanie z działalności władz PTChO w kadencji 2022–2024:

  • Prezesa — Piotr Richter
  • Skarbnika — Zbigniew Nowecki
  • Sądu Koleżeńskiego — Wojciech Zegarski
  • Komisji Rewizyjnej — Sławomir Mazur
7. Dyskusja nad sprawozdaniami 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2022 r. (uchwała) (Z. Nowecki) 9. Kandydatury na Członka Honorowego PTChO:
  • prof. Józef Kładny - głosowanie
  • prof. Marek Bębenek - głosowanie
  • prof. Zbigniew Nowecki - głosowanie
  • prof. Wojciech Zegarski - głosowanie
10. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej (W. Zegarski) 11. Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory. Journal of Oncology (W. Wysocki) 12. Informacja Prezesa Zarządu Fundacji PTChO o działalności Fundacji PTChO (S. Drobczyński) 13. Informacja o planowanych aktywnościach PTChO (M. Jankowski. P. Richter) 14. Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (P. Richter, D. Murawa, A. Rutkowski) 15. Informacje o XXX Zjeździe PTChO - Kraków 2024 (P. Richter, A. Szczepanik) 16. Wolne wnioski 17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Zgodnie z zapisem w §15 ust. 3 Statutu PTChO oraz uchwałą nr 16/2023 Zarządu PTChO z dnia 3 kwietnia 2023r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obraz Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 14 kwietnia 2023 r. na stronach internetowych PTChO oraz XXIX Zjazdu PTChO. Program Walnego Zebrania 19 maja 2023

Czytaj dalej Walne Zgromadzenie Członków PTChO w dniu 19 maja 2023

WEBINAR – ZNACZNIKI TKANEK MIĘKKICH – ZNACZENIE, RODZAJE I ZASTOSOWANIE

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony tematowi „Znaczniki tkanek miękkich – znaczenie, rodzaje i zastosowanie”. Webinar skierowany jest do lekarzy i specjalistów z dziedziny diagnostyki obrazowej oraz chirurgii, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat stosowania znaczników tkanek miękkich w diagnostyce chorób nowotworowych. Podczas webinaru omówimy wskazania do stosowania markerów w biopsjach pod kontrolą USG i stereotaktycznych, przedstawimy różne rodzaje znaczników tkanek miękkich oraz omówimy sposoby minimalizowania ryzyka ich wystąpienia. Webinar poprowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu diagnostyki obrazowej oraz chirurgii. Mamy nadzieję, że webinar dostarczy Państwu wartościowej wiedzy i pozwoli na poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania znaczników tkanek miękkich w diagnostyce chorób nowotworowych. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na stronie : https://www.fundacjaptcho.pl/znaczniki-tkanek-miekkich-znaczenie-rodzaje-i-zastosowanie// TERMIN: 19.04.2023 | GODZ. 19:00 Serdecznie zapraszamy! Prezes PTChO prof. dr hab. Piotr Richter Prezes Fundacji PTChO Sebastian Drobczyński

Czytaj dalej WEBINAR – ZNACZNIKI TKANEK MIĘKKICH – ZNACZENIE, RODZAJE I ZASTOSOWANIE

OŚWIADCZENIE – AKADEMIA CZERNIAKA – STRONA INTERNETOWA

OŚWIADCZENIE W imieniu Akademii Czerniaka, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, informuję, że jedyna oficjalna strona internetowa Akademii Czerniaka dostępna jest pod adresem www.akademiaczerniaka.org Jedyny właściwy adres e-mailowy do korespondencji z Akademią Czerniaka to kontakt@akademiaczerniaka.org Wszelkie treści, wykorzystujące komunikaty, nazwę i logo Akademii Czerniaka, publikowane na innych stronach lub dystrybuowane za pośrednictwem maila innego niż wyżej wymienione, nie należą do Akademii Czerniaka, w związku z czym Akademia Czerniaka ani Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Oświadczenie - Akademia Czerniaka - 28.03.2023 Z wyrazami szacunku Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

Czytaj dalej OŚWIADCZENIE – AKADEMIA CZERNIAKA – STRONA INTERNETOWA

WEBINAR – NIEDOKRWISTOŚĆ U CHOREGO Z NOWOTWOREM – PRZYGOTOWANIE DO LECZENIA

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym bezpłatnym webinarze organizowanym przez Fundację Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jak wiadomo, główną ideą Fundacji PTChO jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji lekarzy oraz udostępnianie aktualnej wiedzy w zakresie leczenia pacjenta onkologicznego. Dlatego już dziś zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w interdyscyplinarnym webinarze pt. NIEDOKRWISTOŚĆ U CHOREGO Z NOWOTWOREM – PRZYGOTOWANIE DO LECZENIA, który odbędzie się online 30 marca 2023 (czwartek) o godz. 18.00 Szanowne grono wykładowców, w skład którego wchodzą: dr hab. n. med. Agnieszka Pluta, dr n. med. Aneta Klotzka oraz dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, opowie o problemie niedokrwistości u chorych onkologicznych oczyma: chirurga, hematologa oraz kardiologa specjalizującego się w tzw. KardioOnkologii. Mamy nadzieję, że po udziale w webinarze, wspólnej dyskusji, będziemy mogli zaprezentować świeże spojrzenie oraz aktualne zasady terapii niedokrwistości w trakcie różnych etapów leczenia onkologicznego i tym samym przyczynić się do zmniejszenia ilości zdarzeń niepożądanych, jakie mogą wynikać z braku lub nieprawidłowego leczenia niedokrwistości. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na stronie : https://www.fundacjaptcho.pl/niedokrwistosc-u-chorego-z-nowotworem-przygotowanie-do-leczenia/ TERMIN: 30.03.2023 | GODZ. 18:00 Serdecznie zapraszamy! Prezes PTChO prof. dr hab. Piotr Richter Prezes Fundacji PTChO Sebastian Drobczyński

Czytaj dalej WEBINAR – NIEDOKRWISTOŚĆ U CHOREGO Z NOWOTWOREM – PRZYGOTOWANIE DO LECZENIA