Rozpoczęcie współpracy PTChO z Cancer Expert Now (CEN).

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej!

 Wiele kwestii związanych z pandemią nadal pozostaje niewiadomą, ale wiemy na pewno, że globalna współpraca i szybka wymiana informacji przynoszą wymierne korzyści.

To ważny czas dla międzynarodowej społeczności specjalistów onkologicznych, by wspierać się i dzielić wiedzą na temat leczenia nowotworów przy jednoczesnym stawianiu czoła dodatkowym trudnościom wynikającym z COVID-19.

 W miarę przystosowywania się do tych wyzwań z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo rozpoczęło współpracę z Cancer Expert Now (CEN), międzynarodowym serwisem edukacyjno-konsultacyjnym w zakresie nowotworów. Serwis Cancer Expert Now zapewnia bezpieczną platformę do interakcji tekstowych między lekarzami (na zasadzie „każdy z każdym”) w globalnej sieci złożonej z ponad 250 kluczowych opiniotwórców reprezentujących wszystkie specjalności onkologiczne.

 Członkowie PTChO otrzymają bezpłatny i nieograniczony dostęp do tej platformy.

 Oznacza to, że mogą Państwo włączać się w grupowe dyskusje oraz przesyłać pytania online dotyczące poszczególnych przypadków klinicznych uzyskując odpowiedzi od maksymalnie trzech ekspertów CEN, zwykle w ciągu 24 godzin. Serwis CEN ma również funkcję automatycznego tłumaczenia, tak by umożliwić przesyłanie pytań w języku polskim. Istnieje także możliwość dostosowania profilu użytkownika CEN, w taki sposób, aby od razu uzyskiwać przetłumaczone odpowiedzi. 

 PTChO podpisało umowę o współpracy z CEN z myślą o umożliwieniu Państwu bezpłatnego kontaktu online z ekspertami CEN, co pozwoli wymieniać się wiedzą dostosowaną do konkretnych sytuacji i nawiązywać współpracę ze specjalistami z różnych ośrodków. Członkowie PTChO uzyskają dostęp do informacji w zakresie takich tematów, jak:

  • Biomarkery i ich rola w medycynie precyzyjnej;
  • Ocena wyników badań leczenia guzów litych;
  • Wprowadzanie opieki wielodyscyplinarnej;
  • Schematy leczenia w złożonych przypadkach oraz i nowotworów rzadkich;
  • Skuteczne metody zarządzani działaniami niepożądanymi u pacjentów na immunoterapii.

W ramach współpracy z CAN będą mogli Państwo pozyskać pogłębioną wiedzę także na temat:

  • Współczesnych metod leczenia pacjentów onkologicznych;
  • Szybkiego wprowadzania nowych cząsteczek do praktyki klinicznej;
  • Sposobów identyfikacji i zarządzania złożonymi przypadkami, wymagającymi niestandardowego leczenia;
  • Dostępności badań klinicznych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych dla polskich lekarzy i ich pacjentów, które umożliwiają skorzystanie z najnowszych metod leczenia niedostępnych w Polsce.

Dodatkowo, w odpowiedzi na niezwykle ważną potrzebę edukacji i współpracy w obliczu COVID-19 w serwisie Cancer Expert Now utworzono panel ekspertów, którzy będą odpowiadać na pytania związane z leczeniem pacjentów onkologicznych narażonych lub już chorujących na COVID-19. W ciągu następnych tygodni będziemy przesyłać Państwu wiadomości e-mail, a także publikować posty na ten temat w mediach społecznościowych.

Zachęcamy wszystkich Państwa – członków Towarzystwa – do skorzystania z możliwości jaką daje platforma CEN i rejestracji. Uzyskać dostęp do serwisu z wiadomościami tekstowymi Cancer Expert Now należy kliknąć w poniższy link:

 Zarząd PTChO