Polskie Towarzystwo Chirurgii
Onkologicznej
Polish Society of Surgical Oncology.
PTChO
Warstwa nagłówka
Slider

Aktualności

AKADEMIA RAKA PIERSI 2020

Warszawa, 27 października 2020 r. AKADEMIA RAKA PIERSI 2020 Jak przebiega leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi? Czy  przy napromieniowaniu okolic węzłowych należy zawsze napromieniać

Czytaj więcej

O towarzystwie

W połowie XX wieku rozwinęła się nauka o nowotworach – onkologia. W latach 50-tych wielu chirurgów uświadomiło sobie konieczność lepszego poznania zasad rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych.
W 1953 r. Tadeusz Koszarowski zorganizował w Instytucie Onkologii w Warszawie pierwszy w kraju Oddział Chirurgii Onkologicznej. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, a potem w latach sześćdziesiątych ub. wieku w kilku ośrodkach akademickich i powstających ośrodkach onkologicznych (m. in. Kraków, Gliwice, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Wrocław), chirurdzy specjalizowali się w operacjach nowotworów.

PTCHO

Zdjazdy
i konferencje

„Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie PTCHO !

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w Zjazdach i Konferencjach Naukowych oraz Specjalizacyjnych Kursach Zawodowych organizowanych przez nasze stowarzyszenie , a także współpracujące z nami podmioty. Opłaty za uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach można dokonywać poprzez naszą stronę i bezpośrednio u organizatorów.”