Zarząd kadencji 2016-2018

PREZES Józef Kładny (jozef.kladny@ptcho.pl)
PAST PREZES
Piotr Rutkowski (piotr.rutkowski@ptcho.pl) PREZES-ELEKT Wojciech Wysocki (wojciech.wysocki@ptcho.pl) SKARBNIK Zbigniew I. Nowecki (zbigniew.nowecki@ptcho.pl) SEKRETARZ Sławomir Mrowiec (slawomir.mrowiec@ptcho.pl) CZŁONKOWIE Arkadiusz Jeziorski (arkadiusz.jeziorski@ptcho.pl)Dawid Murawa (dawid.murawa@ptcho.pl) Edward Towpik (edward.towpik@ptcho.pl) Wojciech Polkowski (wojciech.polkowski@ptcho.pl) Andrzej Rutkowski (andrzej.rutkowski@ptcho.pl) Zoran Stojcev (zoran.stojcev@ptcho.pl) Wojciech Zegarski (wojciech.zegarski@ptcho.pl) KOMISJA REWIZYJNA Sławomir Mazur (slawomir.mazur@ptcho.pl) Michał Jankowski (michal.jankowski@ptcho.pl) Wirginiusz Dziewirski (wirginiusz.dziewirski@ptcho.pl) SĄD KOLEŻEŃSKI Krzysztof Herman (krzysztof.herman@ptcho.pl) Piotr Richter (piotr.richter@ptcho.pl) Krzysztof Zieniewicz (krzysztof.zieniewicz@ptcho.pl)