Historia PTChO

Zachęcamy użytkowników serwisu internetowego PTChO do zapoznania się z dwoma rozdziałami pochodzącymi z podręcznika „Chirurgia onkologiczna”, przygotowanego pod redakcją Profesorów A. Jeziorskiego, A. Szawłowskiego oraz E. Towpika i wydanego przez Wydawnictwo PZWL w 2010 roku.

Dzięki życzliwości Wydawcy i pomocy Redaktorów podręcznika w udostępnionym w serwisie PTChO pliku .pdf znajdują się dwa rozdziały tej książki:

1. Historia chirurgicznego leczenia chorych na nowotwory (E. Towpik, A. Jeziorski)

2. Historia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (A. Kułakowski)

Jednocześnie przypominamy, że podręcznik jest dostępny w księgarniach medycznych oraz w sklepie internetowym Wydawnictwa PZWL.