UWAGA ! Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków
PTChO w dniu 16.12.2020 godzina 17.00.

Szanowni Państwo,

Żyjemy i funkcjonujemy dzisiaj w ciągle zmienionej przez Covid rzeczywistości. Niejednokrotnie nie jest to proste szczególnie w Naszym codziennym funkcjonowaniu zawodowym. Zarówno praca Poradni jak i Szpitali jest utrudniona, ograniczona lub całkowicie wstrzymana. Dociera do mnie od Państwa coraz więcej niepokojących w tym temacie informacji. Oczywiście działania ograniczające możliwości leczenia chirurgicznego Naszych chorych w prosty sposób muszą przekładać się na wyniki leczenia. Jako Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej patrzymy na taką sytuację z niepokojem. Dlatego w najbliższych tygodniach postaramy się z Państwa pomocą  uzyskać jak najwięcej informacji w tym temacie. Dane posłużą nam do dalszych działań i rozmów z Ministerstwem Zdrowia oraz NFZ.

Póki co jako Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej staramy się pracować intensywnie i realizować coraz więcej nowych celów naukowych, administracyjnych i finansowych. Dzięki aktywności wielu osób działania te mimo okresu pandemii przynoszą coraz więcej efektów.

Dlatego między innymi głównie ze względów prawnych zwołujemy w dniu 16 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Oczywiście spotkanie odbędzie się online w związku z panującą w kraju sytuacją.

Zapraszam do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków PTChO w dniu 16.12.2020 godzina 17.00.

Z poważaniem w imieniu Zarządu PTCHO

     

 

 

 

Dr hab. med. Dawid Murawa prof. UZ Prof. WSZUiE

                  Prezes PTCHO 

Program Zgromadzenia

Czytaj dalej UWAGA ! Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków
PTChO w dniu 16.12.2020 godzina 17.00.

UWAGA! Webinar „Rana w Chirurgii Onkologicznej – Problem?”

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam na kolejne webinarium organizowane przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Od kilku miesięcy zmieniamy Towarzystwo proponując coraz większą ilość ciekawych i praktycznych spotkań mimo panującej pandemii. Otrzymuję od Państwa wiele pozytywnych informacji w tym temacie. Ten fakt bardzo mnie i oraz kierowany przeze mnie Zarząd Towarzystwa cieszy, ale też mobilizuje do dalszej pracy.

Webinar „Rana w Chirurgii Onkologicznej – Problem?” wpisuje się w praktyczne podejście do edukacji. Kolejne ważne i praktyczne informacje dla codziennej praktyki w Naszych Poradniach czy Oddziałach. Zatem jeszcze raz zapraszam Państwa na spotkanie w dniu 4 grudnia o godzinie 17.00.

Pozdrawiam w imieniu Zarządu PTCHO

Dr hab. med. Dawid Murawa prof. UZ Prof. WSZUiE

                         Prezes PTCHO   

Czytaj dalej UWAGA! Webinar „Rana w Chirurgii Onkologicznej – Problem?”

IX Konferencja Naukowa „Rak Odbytnicy” 5-6 listopada 2020
w formule „online”.

Szanowni Państwo, Mamy ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IX Konferencji Naukowej „Rak Odbytnicy”, która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 w formule „online”, organizowana przez Katedrę Chirurgii Onkologicznej CM UMK, Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wierzymy głęboko, że nawet w internetowej formule, wymuszonej obecnymi problemami, dzięki Państwa zaangażowaniu i udziałowi, nasze spotkanie może być ważne i interesujące dla wszystkich zaangażowanych w leczenie tej groźnej choroby. Program i rejestracja na stronie: https://www.termedia.pl/Konferencja-RAK-ODBYTNICY-CZEGO-JESZCZE-Intro,1392,11949.html Serdecznie zapraszamy! Prof dr hab med Wojciech Zegarski Dr med Michał Jankowski
		

Czytaj dalej IX Konferencja Naukowa „Rak Odbytnicy” 5-6 listopada 2020
w formule „online”.

Oświadczenie dot. szkodliwości promieniowania UV w solariach.

Warszawa, 09 października 2020r.

Oświadczenie / Komunikat

Działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej pragniemy przypomnieć, że istnieją rzetelne, niepodważalne dowody naukowe wskazujące na wpływ promieniowania UV na występowanie nowotworów skóry, w tym czerniaków.

Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER), instytucja, która na zlecenie Komisji Europejskiej przygotowuje ekspertyzy dotyczące obszarów zdrowia oraz zagrożeń środowiskowych, już w listopadzie 2016 r. opublikowała bazujący na badaniach naukowych raport pt. „Opinia na temat biologicznego wpływu promieniowania ultrafioletowego na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem łóżek do opalania stosowanych dla celów kosmetycznych”[1]. Z dokumentu wynika, że dla osób, które kiedykolwiek poddały się ekspozycji na promieniowanie UV w solarium, ryzyko zachorowania na czerniaka jest o 20% wyższe niż wśród pozostałych osób. Ryzyko to jest znacznie wyższe w przypadku, gdy pierwsza ekspozycja nastąpiła w młodym wieku. Ponadto, ryzyko zachorowania znacznie rośnie wraz z liczbą sesji opalania w solarium oraz częstotliwością. Ekspertyza ta powołuje się na liczne badanie naukowe prowadzone w na całym świecie w ciągu minionych dwudziestu lat.

Opinie dot. pozytywnego wpływu korzystania z solarium na produkcję witaminy D nie znalazły potwierdzenia w wiarygodnych badaniach naukowych. W wyżej opisywanej ekspertyzie temu zjawisku poświęcony jest jeden z rozdziałów. Owszem, dowiedziono, że promieniowanie UVB rzeczywiście sprzyja produkcji witaminy D, jednak duża dawka promieniowania stosowana w solarium powoduje jednoczesną degradację tej witaminy. Podsumowując, użytkownicy solarium na każdej sesji przyjmują dużo wyższą ilość promieniowania UVB, niż jest to wskazane, a jednocześnie znacznie większe obszary skóry są wystawione na ekspozycję.[2]  

Warto zauważyć, iż w Niemczech, które są producentem łóżek solaryjnych i posiadają jeden z największych rynków sztucznej opalenizny, regulacje ograniczające korzystanie z solarium były przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Została ona jednak przez Trybunał oddalona z uzasadnieniem, że zakaz wynika z konieczności ochrony zdrowia publicznego.[3]

Obecnie dwa państwa wprowadziły całkowity zakaz korzystania z solariów i handlu tymi urządzeniami – Brazylia oraz Australia, a wiele krajów zdecydowało się na wprowadzenie prawnego ograniczenia korzystania z solariów, w tym najwcześniej Norwegia (1982 r.) i Szwecja (1983 r.), a także kilkanaście państw europejskich (do 2013 r.): Anglia, Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Włochy. W 2017 r. polski Parlament uchwalił ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, na mocy której od roku 2018 obowiązuje całkowity zakaz udostępniania solarium osobom poniżej 18. roku życia. Naruszenie przepisów ustawy wiąże się z karą pieniężną.

Prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka

Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

 Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Dr hab. n. med. Dawid Murawa

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr hab. med. Piotr Wysocki

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Redaktor naczelny OwPK,

Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Prof. dr hab. med. Witold Owczarek

Przewodniczący Sekcji Dermatologii Onkologicznej

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

Przewodniczący Akademii Czerniaka,

Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

[1] Opinion on biological effects of ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sunbeds for

cosmetic purposes, Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER), European

Union, 17 November 2016; doi:10.2772/

[2] https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_003.pdf, str. 30, dostęp z dnia 09.10.2020

[3] https://medicalxpress.com/news/2012-01-german-court-sunbed-under-18s.html, dostęp z dnia 09.10.2020

Czytaj dalej Oświadczenie dot. szkodliwości promieniowania UV w solariach.

Rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2019 roku do końca czerwca 2020 roku przez zespół autorski.

 

Szanowni Państwo !,

Zawiadamiamy, że dzisiaj wręczono nagrody w konkursie PTChO na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka. Spośród  12 zgłoszonych, Kapituła nagrodziła 3 zespoły autorskie:

  • Pani Anny Czarneckiej i wsp. - I miejsce w kategorii pracy klinicznej ;
  • Pana Macieja Kaczorowskiego i wsp. - I miejsce w kategorii pracy w zakresie badań podstawowych-doświadczalnych ;
  • Pani Moniki Słowińskiej i wsp. - I miejsce w kategorii przypadków klinicznych;

Gratulujemy!

Zarząd PTChO.

Czytaj dalej Rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2019 roku do końca czerwca 2020 roku przez zespół autorski.

UWAGA ! Webinarium „USG w chirurgii gruczołu piersiowego”.

Szanowni Państwo

Kolejna aktywność Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Kolejne webinarium w praktycznym temacie jakim jest ultrasonografia w chirurgii gruczołu piersiowego. Towarzystwo zmienia się dla Państwa i będzie się zmieniać nadal w najbliższym czasie dalej , by wspierać Waszą codzienną praktykę chirurgiczną.

 

Zapraszam do Udziału.

 

 

 

Pozdrawiam

Dawid Murawa

Czytaj dalej UWAGA ! Webinarium „USG w chirurgii gruczołu piersiowego”.

„Biała Księga Chirurgii Onkologicznej”, aktualny stan chirurgii onkologicznej w Polsce.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w przededniu XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Krakowie, do uczestnictwa w którym gorąco zachęcamy, udostępniamy Państwu zakończony raport, opracowanie o aktualnym stanie chirurgii onkologicznej w Polsce.

"Biała Księga" to efekt ponad 1.5 rocznej pracy i stanowi analityczny raport o kondycji naszej dyscypliny naukowej w oparciu o bardzo rozległy materiał pozyskany dzięki wsparciu wielu ośrodków, szpitali , jednostek publicznych i niepublicznych , a także szeregu instytucjonalnych podmiotów , w tym m.in. ZUS. Ministerstwa Zdrowia, GUS, NFZ  i innych, za współpracę z którymi w imieniu zespołu redakcyjnego pragnę podziękować.

"Biała Księga" jest opracowaniem zrealizowanym przez autorów we współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego i stanowi realizację strategii przyjętej w kadencji 2018-2020 przez Komisję ds. socjalno-zawodowych PTChO.

Pozdrawiam  Jacek Kargul

Przewodniczący Komisji ds. Socjalno-Zawodowych.

P.o. skarbnika PTChO

 

Biała Księga - wersja pełna. Biała Księga - wersja skrócona.

Czytaj dalej „Biała Księga Chirurgii Onkologicznej”, aktualny stan chirurgii onkologicznej w Polsce.

Współpraca z Cancer Expert Now (CEN).

  • Szanowni Państwo,

po raz kolejny zachęcamy do korzystania z bazy Cancer Expert. Jest to darmowe ciekawe i przydatne narzędzie w konsultacjach Onkologicznych.

 W załączeniu przekazuję prezentację w języku polskim która krok po kroku wyjaśnia zasady logowania i użycia systemu.

W tym miejscu jeszcze raz dziękuję prof. Mark Balch oraz Prof. Ricardo Audisio za udostępnienie bazy dla członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Kilka miesięcy temu PTCHO nawiązało współpracę z Cancer Expert Now (CEN), która zapewnia bezpłatne kształcenie na odległość za pomocą mobilnej technologii wiadomości tekstowych. W związku z trwającą pandemią COVID-19, CEN utworzył również niedawno panel COVID-19, aby odpowiedzieć na pytania związane z opieką nad pacjentami chorymi na raka, którzy są zakażeni lub zagrożeni. Przekazuję na Państwa ręce link rejestracyjny umożliwiający natychmiastowy dostęp do platformy: https://my.cancerexpertnow.com/register/PTCHO.

W związku że stale rosnącą liczbą osób zakażonych w Polsce oraz spodziewaną kontynuacją tego trendu, gorąco zachęcam do rejestracji i skorzystania z okazji.

W załączeniu przesyłam slajdy z instrukcją krok po kroku, jak korzystać z platformy, wraz z przykładowymi pytaniami jako ilustracjami.

Z pozdrowieniami

Dr hab.med. Dawid Murawa prof UZ prof WSZUiE

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


Instrukcja korzystania z platformy

Czytaj dalej Współpraca z Cancer Expert Now (CEN).