Uwaga nowy termin XXVI-go Zjazdu PTChO !!!

Szanowni Państwo!

Sytuacja epidemiologiczna i jej następstwa zmusiły nas do przełożenia miejsca i terminu XXVI Zjazdu PTChO na 10-12 września b.r. w Krakowie. Mamy nadzieję, że do tego czasu przeprowadzenie Zjazdu będzie bezpieczne i możliwe. Wspólnie z organizatorem na bieżąco monitorujemy sytuację i przygotowujemy się także na rozwiązania alternatywnego (np. formułę „telezjazdu”).

Jednocześnie w świetle obecnych przepisów niemożliwe jest przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w zaplanowanej formie i terminie, tj. podczas odwołanego Zjazdu w Białymstoku.

Prezes-Elekt, prof. Dawid Murawa oraz ustępujący Prezes, prof. Wojciech Wysocki, zgodnie dążą do przeprowadzenia powszechnych i wolnych wyborów nowych władz PTChO w kadencji 2020-2022 przy jednoczesnym poszanowaniu prawa i trosce o dobro naszego Towarzystwa, gwarantujących każdemu Członkowi Towarzystwa pełne uczestnictwo w wyborach i oddanie głosu w sposób tajny.

Łączymy dla wszystkich Państwa życzenia zdrowia i wytrwałości

Prezes-Elekt, prof. Dawid Murawa

Prezes, prof. Wojciech Wysocki 

Czytaj dalej Uwaga nowy termin XXVI-go Zjazdu PTChO !!!

Rekomandacje European Society of Surgical Oncology
oraz British Assosiation of Surgical Oncology dotyczące postępowania u chorych na nowotwory w czasie pandemii.

Cancer surgery sustainability in light of COVID-19 pandemic.

COVID-19 Pandemic has caused unprecedented pressure on healthcare systems creating a need to conserve critical resources and to provide Personal Protection Equipment (PPE) that is essential for protecting patients/staff from intra-hospital transmission. As new evidence emerges guidelines should be updated.
Cancer patients are at increased risk of contracting the viral infection due to their underlying disease and immunosuppression associated with the treatment. We need to minimise risk of cancer patients contracting the coronavirus and avoiding surgical complications whilst making best use of resources.
There should be plans for cancer services to continue to investigate, treat and deliver care to patients within the SAFE practice framework1, whilst balancing the resources for the coronavirus response2. Plans should include eventualities where cancer services are compromised (e.g. staff/supply shortages) and clinicians need to prioritise treatment using best evidence. Maintenance of weekly tumour board meetings (ideally remotely) is imperative, as decisions should be taken with their involvement and communicated with patients
We acknowledge the trauma the workforce is experiencing and importance of “self-care” and “mental wellbeing”.

Pobierz w całości

Czytaj dalej Rekomandacje European Society of Surgical Oncology
oraz British Assosiation of Surgical Oncology dotyczące postępowania u chorych na nowotwory w czasie pandemii.

Badanie CovidSurg Cancer !.

Szanowni Państwo !

Nagła sytuacja z jaką spotkaliśmy się w związku z pandemią COVID-19 całkowicie zmieniła codzienną  rzeczywistość w tym naszą rutynową pracę chirurgiczną. Wiemy, iż zabiegi elektywne zostały ograniczone, natomiast globalnie w jakim zakresie tego do końca nikt nie wie. Na pewno są różnice pomiędzy krajami , co wynika oczywiście z częstości zachorowań na Covid. Czy te ograniczenia będą wpływały na wyniki chirurgicznego leczenia nowotworów? Czy leczenie chirurgiczne będzie zastępowane innymi metodami leczenia onkologicznego i odwrotnie? Czy chorzy operowani onkologicznie mają, mieli większe ryzyko powikłań pooperacyjnych takich jak zapalenie płuc wywołanych wirusem Corona?.

Potrzebne są wysokiej jakości dane w tym temacie, by ocenić całość nowej dla Nas sytuacji i przygotować się na wypadek ewentualnych tego typu zdarzeń w przyszłości. Dlatego obecnie toczy się na świecie zaprojektowane w Wielkiej Brytanii Badanie CovidSurg Cancer (Zaproszenie do kolegów z Polski wystosowała prof. Raghavan Vidya, Honorary senior Lecturer Birmingham University, Consultant oncoplastic Breast Surgeon, Royal Wolverhampton NHS Trust, UK).

Outcomes of elective cancer surgery during the COVID-19 pandemic crisis: an international, multicentre, observational cohort study (CovidSurg-Cancer)

Badanie analizuje chorych w określonych grupach narządowych np. rak piersi, rak przełyku i żołądka itd. Wykorzystuje krótkie protokoły wypełniane elektronicznie bez danych pacjenta. Do badania zatem wystarczy zgoda dyrekcji szpitala lub komisji ds. badań klinicznych przy Uniwersytetach.

Kierowana przeze mnie Katedra i Klinika Chirurgii aktywnie włączyła się w powyższe badanie. Zachęcam Państwa do udziału w tym globalnym przedsięwzięciu dla dobra Naszych Chorych i dla Naszej Chirurgicznej wiedzy.

Poniżej informacje o Rejestracji!!!

Z poważaniem

Dr hab.med. Dawid Murawa prof. UZ/prof. WSZUiE

Kierownik Katedry Chirurgii I Onkologii Uniwersytetu w Zielonej Górze

Prezes Elekt PTCHO

The key steps to register for the study are:

 • Register your site's interest at: bit.ly/CovidSurg
 • An email will follow within 24h with a link to complete for the REDCap log-ins and key study documentations
 • Review the study protocol and CRFs at globalsurg.org/cancercovidsurg
 • Gain necessary local approvals; in the UK this has been classified as clinical audit and a supporting letter from an NHS ethics committee and the RCS England is attached here. Examples for REC/IRB approvals from other countries are available at globalsurg.org/covidsurg
 • If another investigator from your site already has local approval you do not need to gain this again specifically for Breast Cancer as the approvals cover all operated cancer types - our team will connect you to other users from your centre.
 • You're ready to start data collection!

Czytaj dalej Badanie CovidSurg Cancer !.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2019 roku do końca czerwca 2020 roku przez zespół autorski.

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w latach 2019 - 2020 przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację ośrodka z Polski.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2019 roku do końca czerwca 2020 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka.

Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 7500 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.pl do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Nagroda zostanie wręczona na konferencji Nowości w leczeniu czerniaka w Warszawie w dniu 2 października br.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. Piotr Rutkowski.

Czytaj dalej Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2019 roku do końca czerwca 2020 roku przez zespół autorski.

Analiza danych dotyczących leczenia raka piersi w czasie pandemii COVID 19.

Szanowni Państwo. Drogie Koleżanki i  Koledzy !

Sytuacja w jakiej obecnie pracujemy jest daleka od normalności i wymaga od Nas prawdopodobnie nie rzadko zmiany sposobu postępowania w stosunku do Naszych chorych. Na ile odchodzenie od określonych standardów onkologicznego postępowania może wpłynąć na pogorszenie wyników leczenia, prawdopodobnie dowiemy się wiele miesięcy po zakończeniu epidemii. Na dziś powinniśmy działać maksymalnie, zgodnie z dostępnymi środkami Naszych Szpitali, czy Ośrodków. W trakcie trwania epidemii pojawia się wiele narodowych, czy międzynarodowych wytycznych mówiących o postępowaniu w zakresie leczenia chirurgicznego, czy też onkologicznego chorych. To ważne i pomocne, że tego typu informacje są dostępne.

W związku z powyższym w dniu 19.04.2020 otrzymałem od prof. Thorsten Kuhn oraz Phillip Poortmans jako reprezentantów EUSOMA i EUBREAST prośbę o wypełnienie elektronicznej ankiety przez możliwie jak największą liczbę Ośrodków leczących Raka Piersi. Informacja pozwoli na analizę danych dotyczących leczenia Raka piersi w trudnym czasie pandemii.

Bardzo proszę Wszystkich członków PTCHO by w poświęcili 10 minut na analizę i wypełnienie ankiety (jedna ankieta na Ośrodek!!!)

Poniżej list i link do ankiety!!!

                         

Dr hab.med. Dawid Murawa prof. UZ/prof. WSZUiE.

Kierownik Katedry Chirurgii I Onkologii Uniwersytetu w Zielonej Górze.

Prezes Elekt PTCHO.

List:

To the European Breast Centres/Clinics,

Dear colleagues,

We all treat patients who go through a challenging part of their life due to the diagnosis of breast cancer. Thanks to decades of efforts we arrived at a point that most patients are cured and remain in a good quality of life, and that many who can not be cured can be cared of for a long and meaningful time.

The Corona-pandemic poses extra challenges to the organisation of health care in general and breast cancer care in particular. While several guidelines have been published, every centre needs to adapt the organisation to the specific local situation. If and how outcomes of currently treated breast cancer patients will be remains to be evaluated in the future.

For all of this, we kindly invite you to complete a short survey, one per breast centre/clinic, which should not take longer than 10 minutes to complete. Where exact data are not available we appreciate a best estimation. As this is really a “snapshot” in time, we kindly ask you to do so within 1 week, so 26 April at the latest.

The questionnaire will be distributed via several channels. Please do apologise if you receive it more than once and try to avoid several replies per breast centre/clinc.

Looking forward to hearing from you. After analysis, we will distribute the outcomes via the same channels.

Keep safe and healthy, heroes of today,

Maria Luisa Gasparri, Thorsten Kuehn, Orit Person, Oreste Gentilini, Diana Lueftner, Philip Poortmans

ANKIETA

Czytaj dalej Analiza danych dotyczących leczenia raka piersi w czasie pandemii COVID 19.

Procedury oraz e-wykłady dot. postępowania z pacjentami onkologicznymi z chorobami współistniejącymi w czasie epidemii CODIV-19 na European School of Oncology.

Szanowne Koeżanki i Koledzy,

w obliczu pandemii COVID-19 European School of Oncology przygotowała dla lekarzy onkologów i chirurgów onkologów w formie rekomendacji oraz e-wykładów kompendium wiedzy dotyczące postępowania z chorymi na nowotwory. Wytyczne pomogą m.in. w planowaniu leczenia, diagnostyki i monitoringu pacjentów z współistniejącymi chorobami. Wśród materiałów dostępne są protokoły postępowań Brigham and Women’s Hospital  oraz Massachusetts General Hospital, a także  zlecenia dot. organizacji pracy, zarządzanie zasobami systemu oraz zasad priortetyzacji opieki nad chorymi.  

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie European School of Oncology .

Zarząd PTChO

Link do strony

Czytaj dalej Procedury oraz e-wykłady dot. postępowania z pacjentami onkologicznymi z chorobami współistniejącymi w czasie epidemii CODIV-19 na European School of Oncology.

Pożegnanie Profesora Jana Bernera

 Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 31 marca br. zmarł Profesor Jan Berner, jeden  z Twórców  chirurgii onkologicznej w Polsce. Urodził się 2 marca 1932 r. w Pabianicach. Okres jego nauki szkolnej przypadł na lata drugiej wojny światowej. Kształcił się w ramach tajnego nauczania. Od 1944 był łącznikiem Armii Krajowej oraz organizacji Wolność i Niezawisłość. Po wojnie uczęszczał do Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, gdzie w 1950 zdał egzamin maturalny. W latach 1950–1955 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi i uzyskał dyplom lekarza. Specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii uzyskał w roku 1960. W 1965 roku, pracując w  III Klinice Chirurgicznej AM w Łodzi, obronił pracę doktorską, a w 1966 uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 1973 r. W 1978 został mianowany kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Łodzi. Nominację na profesora nadzwyczajnego otrzymał  w 1984 r. W latach 1981–1987 był  dwukrotnie wybierany na stanowisko dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 1985 otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1990–1996 również przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora tej uczelni. Od 1996 kierował Katedrą Onkologii AM w Łodzi. Na emeryturę przeszedł w 2002, ale pozostał czynny zawodowo i aktywnie uczestniczył w życiu macierzystej uczelni oraz Pabianic, swojego rodzinnego miasta, którego w 2002 roku został prezydentem. W Polsce, był pionierem operacji oszczędzającej w leczeniu chorych na raka piersi – technikę tę zainicjował w 1981 roku. Zajmował się także technikami operacyjnymi w raku jelita grubego oraz tętnic obwodowych, z wykorzystaniem polskich biomateriałów. Opublikował ponad 200 prac naukowych w kilku językach. Był promotorem czternastu doktoratów i recenzentem licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Prof. Berner uprawiał wyczynowo sport motorowy, jako członek Polskiego Związku Motorowego, PTC Pabianice i MRKS Włókniarz. Kilkakrotnie zdobył mistrzostwo okręgu łódzkiego. Brał też udział w rajdach międzynarodowych, zdobywając łącznie około 50 medali. Był również członkiem Aeroklubu Łódzkiego (od 1953), gdzie ukończył kurs szybowcowy I i II stopnia. Odznaczony był  m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Claude’a Bernarda w Lyonie , a także tytuł honorowego obywatela Pabianic. Był wielokrotnie wyróżniany przez środowiska kombatanckie, Polski Czerwony Krzyż i Polski Związek Motorowy. Był członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Na ręce Rodziny i Przyjaciół naszego kolegi Profesora przesyłamy wyrazy współczucia. Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Czytaj dalej Pożegnanie Profesora Jana Bernera

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w sprawie postępowania u chorych na nowotwory wymagających leczenia chirurgicznego w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Kraków, 25 marca 2020 r.

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w sprawie postępowania u chorych na nowotwory wymagających leczenia chirurgicznego w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

                Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zdecydowanie wzywa do ścisłego przestrzegania wprowadzanych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania całego kraju w okresie stanu epidemicznego oraz zasad opracowanych przez World Health Organization i Ministerstwo Zdrowia (www.mz.gov.pl). Powinnością lekarzy jest m.in. wskazywanie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego.

               Jednocześnie Zarząd PTChO wzywa chirurgów onkologów do stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami szpitali i troski o własne zdrowie, bowiem zdrowie lekarzy jest niezbędnym warunkiem, aby mogli oni pomagać pacjentom.

                Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej apeluje do wszystkich chirurgów zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory o zapoznanie się z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, które są dostępne m.in. na stronach obu Towarzystw (www.ptomed.pl; www.ptcho.pl). Apelujemy także, aby wszyscy chirurdzy onkologiczni zapoznali się ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, dostępnym na stronie www.ptok.pl oraz udostępnionymi przez Polską Ligę Walki z Rakiem zaleceniami włoskich towarzystw onkologicznych (www.ligawalkizrakiem.pl).

                Odnośnie do chirurgicznego postępowania terapeutycznego, podkreślamy, iż utrzymanie ciągłości wielospecjalistycznego leczenia chorych na nowotwory jest kluczowe dla efektu terapii, z tego powodu utrzymanie normalnej pracy oddziałów chirurgii onkologicznej winno być priorytetem dla władz. Apelujemy do władz szpitali, aby w trudnym okresie umożliwić chorym na nowotwory możliwość prawidłowej diagnostyki i leczenia z intencją radykalności.

                W szczególności rekomendujemy, aby:

 • We wszystkich przypadkach, w których jest to możliwe, ograniczać czas trwania pobytu w szpitalu – skrócenie czasu ekspozycji zmniejsza ryzyko transmisji zakażenia.
 • Należy utrzymać wewnątrzszpitalne procedury ERAS lub podobne, bowiem pozwalają one na szybką mobilizację i wypisane chorego.
 • Należy chorych w trakcie diagnostyki, leczonym oraz wypisywanym umożliwić łatwy i pewny telefoniczny całodobowy kontakt z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym danego oddziału (np. numer telefonu do dyżurki lekarskiej).
 • Wszystkie wizyty pooperacyjne powinny odbywać się w formie teleporady z wyjątkiem oczywistych sytuacji, w których wizyta w poradni jest nieunikniona (np. usunięcie szwów czy drenów).
 • Należy zabronić zgłaszania się chorym bezpośrednio na oddział chirurgii onkologicznej celem zasięgnięcia porady, odebrania dokumentacji itp.; dopuszczalne są jedynie wizyty w poradni w przypadkach, w których jest taka bezwzględna konieczność.
 • Należy odwołać wszystkie wizyty kontrolne do czasu przywrócenia normalnej pracy szpitali (z wyjątkiem chorych, u których w czasie teleporady podjęto podejrzenie nawrotu lub rozwinięcia się powikłania po leczeniu); należy także odroczyć wizyty związane z badaniami przesiewowymi.
 • Należy umożliwić normalną diagnostykę i leczenie chorym z podejrzeniem lub potwierdzeniem nowotworu złośliwego.

Jednocześnie Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej rekomenduje okresowe zapoznawanie się ze stroną internetową amerykańskiego Society of Surgical Oncology (www.surgonc.org), na której regularnie aktualizowane są swoiste narządowo rekomendacje dotyczące możliwości odroczenia leczenia poszczególnych typów nowotworów i właściwego doboru pacjentów w przypadku wystąpienia ograniczeń w dostępności do leczenia operacyjnego. Zalecenia te opracowano w taki sposób, aby ustalone priorytety leczenia nie powodowały rzeczywistych negatywnych skutków zdrowotnych dla wszystkich pacjentów.

 

Wojciech Wysocki (Prezes) oraz Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Józef Kładny, Dawid Murawa, Piotr Rutkowski, Zbigniew I. Nowecki, Arkadiusz Jeziorski, Michał Jankowski, Jacek Kargul, Andrzej Kurylcio, Piotr Richter, Andrzej Rutkowski, Wojciech Zegarski.

 

 

WIĘCEJ

Czytaj dalej Stanowisko Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w sprawie postępowania u chorych na nowotwory wymagających leczenia chirurgicznego w okresie zagrożenia epidemiologicznego