Ostatnie posiedzenie Zarządu PTChO kadencji 2018-2020r.

                                                                                                                                                                                              Zielona Góra 23.05.2020r.

Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, iż ten trudny okres pandemii nie wpływa negatywnie na Wasze nastroje. Mam też nadzieję, że jesteście w stanie realizować procedury chirurgiczne u chorych nowotworowych zgodnie z obowiązującymi standardami. Jeszcze raz na marginesie zachęcam do udziału w badaniu CovidSurg Cancer, które całościowo i regionalnie pokaże jakie zmiany na niekorzyść zaszły w chirurgii onkologicznej w okresie pandemii na terenie krajów Europy i reszty świata.

W dniu 15 maja br. w Warszawie odbył się ostatni Zarząd PTCHO kadencji 2018-2020. Jednym z głównych punktów obrad była kwestia sposobu Zarządzania Towarzystwem do czasu Walnego Zgromadzenia członków, które planowane jest w trakcie Zjazdu w Krakowie we wrześniu br. Po zasięgnięciu opinii prawników i wielogodzinnej dyskusji Zarząd zdecydował    i przegłosował wybór pełnomocnika PTCHO w mojej osobie do czasu Walnego Zgromadzenia członków.

Wraz z wygaśnięciem mandatu członków Zarządu w dniu 18 maja oficjalnie objąłem tą zaszczytną, ale trudną funkcję. Nie ukrywam, iż spada na moje barki bardzo duża odpowiedzialność za ciągłość prowadzenia Towarzystwa w tym trudnym okresie pandemii. Niemniej taka forma zarządzania Stowarzyszeniem jest zgodna z obowiązującą literą prawa. Nie powinno się przekraczać prawa z uwagi na jakąkolwiek trudną sytuację. Jest to mimo wszystko dobry dogmat szeroko pojętej Wspólnoty Państw Europejskich. Zaistniała sytuacja wskazała Nam również na braki prawne w Statucie Towarzystwa; braki które uwidoczniły się w tak niespodziewanym zdarzeniu jak Covid. Dlatego też podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia PTCHO przedstawię Państwu do głosowania propozycję zmian w Statucie, co pozwoli uniknąć ewentualnych problemów i sporów prawnych w przyszłości, gdyby kiedykolwiek zaistniała taka globalna, nieprzewidywalna sytuacja z jaką borykamy się obecnie.

Bardzo dziękuję za współpracę Wszystkim członkom Zarządu minionej kadencji, a szczególnie prof. Wojciechowi Wysockiemu, który jako Prezes działał intensywnie do ostatniego dnia pracy Zarządu i pomógł mi w realizacji dobrego, zgodnego z przepisami prawnymi planu dalszej działalności Towarzystwa.

Szanowni Państwo na bieżąco będę starał się w najbliższym czasie informować Państwa o działaniach które dotyczą Towarzystwa.

W razie problemów i pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy: 505488585 , dmurawa@gmail.com.

 Z poważaniem

Dr hab. med. Dawid Murawa

Prof UZ, Prof WSZUiE

Prezes Elekt

Pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej