Zalecenia

Szczecin 29 czerwca 2017 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Przesyłam do Was „Zalecenia” dotyczące diagnostyki i chirurgicznego leczenia chorób nowotworowych opracowane w gronie członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej ale koordynowane i w głównej mierze zredagowane przez prof. Arkadiusza Jeziorskiego. Opracowanie poza zmianą sekwencji w tytule nie różni się od „Zaleceń” już opublikowanych na stronie Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej. Chodzi o to aby dwie niezależne instytucje, jakimi są: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Onkologicznej, w tak ważnych kwestiach mówiły jednym głosem.

Szanowni Państwo,

Otrzymujecie Państwo po raz pierwszy w historii naszego Towarzystwa opracowanie, wychodzące z naszego eksperckiego grona, które zawiera zasady diagnostyczno-terapeutyczne zapewniające maksymalne w tej chwili bezpieczeństwo dla naszych pacjentów, a jednocześnie ma zapewniać bezpieczeństwo nam chirurgom onkologom. Jestem przekonany, że wkrótce te zasady zostaną uznane jako obowiązujące w stosownych aktach prawnych Ministerstwa Zdrowia.

W najbliższym czasie postaramy się uaktywnić naszą stronę internetową aby umożliwić szeroką dyskusję dotyczącą tych zagadnień co w przyszłości ułatwi aktualizowanie przedstawianych Państwu „Zaleceń”

Prof. Józef Kładny

Prezes PTChO kadencji 2016-2018