Sekcje PTChO

Obecnie w ramach struktury Towarzystwa działają następujące sekcje:

  • Sekcja Nowotworów piersi (prof. Z. Nowecki)
  • Sekcja Węzła wartowniczego (prof. D Murawa)
  • Sekcja Akademia Czerniaka (prof. P. Rutkowski)
  • Sekcja Mięsaków (dr med. Marcin Zdzienicki)
  • Sekcja Nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego (prof. S. Mrowiec)
  • Sekcja Nowych Technik w Chirugii Onkologicznej (prof. W. Zegarski)
  • Sekcja Nowotworów Otrzewnej (prof. T.Jastrzębski)