Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Jest dla mnie wielkim przywilejem reprezentować Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej jako Redaktor zakładki Rak Piersi na stronie Towarzystwa.

Profesor Umberto Veronesi, twórca zabiegów oszczędzających pierś, napisał w swojej książce: „Na widok Chorych cierpiących z powodu raka piersi, ogarnia mnie poczucie buntu przeciwko tej chorobie, ale wciąż rodzą się nowe nadzieje…”

Naszą misją jest przedstawianie na stronie tych nowych nadziei, nowych technik, nowych, skutecznych metod leczenia w aspekcie wielodyscyplinarnym.

Zapraszam Szanowne Koleżanki i Kolegów z Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej do współredagowania strony (email: rakpiersi@ptcho.pl).

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

Choroby piersi u Kobiet w Polsce i Iranie

Choroby piersi u Kobiet w Polsce i Argentynie