UWAGA ! Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków
PTChO w dniu 16.12.2020 godzina 17.00.

Szanowni Państwo,

Żyjemy i funkcjonujemy dzisiaj w ciągle zmienionej przez Covid rzeczywistości. Niejednokrotnie nie jest to proste szczególnie w Naszym codziennym funkcjonowaniu zawodowym. Zarówno praca Poradni jak i Szpitali jest utrudniona, ograniczona lub całkowicie wstrzymana. Dociera do mnie od Państwa coraz więcej niepokojących w tym temacie informacji. Oczywiście działania ograniczające możliwości leczenia chirurgicznego Naszych chorych w prosty sposób muszą przekładać się na wyniki leczenia. Jako Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej patrzymy na taką sytuację z niepokojem. Dlatego w najbliższych tygodniach postaramy się z Państwa pomocą  uzyskać jak najwięcej informacji w tym temacie. Dane posłużą nam do dalszych działań i rozmów z Ministerstwem Zdrowia oraz NFZ.

Póki co jako Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej staramy się pracować intensywnie i realizować coraz więcej nowych celów naukowych, administracyjnych i finansowych. Dzięki aktywności wielu osób działania te mimo okresu pandemii przynoszą coraz więcej efektów.

Dlatego między innymi głównie ze względów prawnych zwołujemy w dniu 16 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Oczywiście spotkanie odbędzie się online w związku z panującą w kraju sytuacją.

Zapraszam do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków PTChO w dniu 16.12.2020 godzina 17.00.

Z poważaniem w imieniu Zarządu PTCHO

     

 

 

 

Dr hab. med. Dawid Murawa prof. UZ Prof. WSZUiE

                  Prezes PTCHO