„Biała Księga Chirurgii Onkologicznej”, aktualny stan chirurgii onkologicznej w Polsce.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w przededniu XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Krakowie, do uczestnictwa w którym gorąco zachęcamy, udostępniamy Państwu zakończony raport, opracowanie o aktualnym stanie chirurgii onkologicznej w Polsce.

„Biała Księga” to efekt ponad 1.5 rocznej pracy i stanowi analityczny raport o kondycji naszej dyscypliny naukowej w oparciu o bardzo rozległy materiał pozyskany dzięki wsparciu wielu ośrodków, szpitali , jednostek publicznych i niepublicznych , a także szeregu instytucjonalnych podmiotów , w tym m.in. ZUS. Ministerstwa Zdrowia, GUS, NFZ  i innych, za współpracę z którymi w imieniu zespołu redakcyjnego pragnę podziękować.

„Biała Księga” jest opracowaniem zrealizowanym przez autorów we współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego i stanowi realizację strategii przyjętej w kadencji 2018-2020 przez Komisję ds. socjalno-zawodowych PTChO.

Pozdrawiam  Jacek Kargul

Przewodniczący Komisji ds. Socjalno-Zawodowych.

P.o. skarbnika PTChO