Powołanie Sekcji Nowotworów Otrzewnej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 01.02.2019  została powołana Sekcja Nowotworów Otrzewnej przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej (PTChO). Prof. T.Jastrzębski został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Sekcji. Sekcja Nowotworów Otrzewnej będzie m.in. inicjowała prace dotyczące diagnostyki i leczenia pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej, zrzeszając nie tylko chirurgów ogólnych i onkologicznych ale także specjalistów innych dyscyplin medycznych, jak ginekolodzy, onkolodzy, patomorfolodzy, genetycy, biotechnolodzy i inni. W ramach prac Sekcji powstanie Krajowy Rejestr zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC (Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii), który pozwoli na analizę merytoryczną wyników leczenia oraz będzie bazą do projektowania i prowadzenia wieloośrodkowych badań klinicznych. Celem Sekcji jest także współpraca międzynarodowa w zakresie diagnostyki i leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów otrzewnej. Sekcja, w ramach działalności PTChO, organizować będzie konferencje naukowe oraz szkolenia praktyczne dla chirurgów i ginekologów w zakresie zabiegów cytoredukcyjnych, w powstałych, z inicjatywy Sekcji, ośrodkach referencyjnych.

prof. nadzw. dr hab med Tomasz Jastrzębski

Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej

Gdański Uniwersytet Medyczny