Nowe artykuły i problemy zawodowo-prawne
na Forum Komisji ds. Zawodowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w ramach prac Komisji ds. Socjalno -Zawodowych uruchamiamy nową inicjatywę w formie Forum , które zajmować się będzie naszymi problemami zawodowymi i prawnymi, w tym dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej.

Forum jest interaktywne i umożliwia wymianę poglądów  w sposób bieżący , zadawanie pytań autorom poszczególnych artykułów i publikacji.

Zachęcamy do aktywnego udziału, korzystania i zajmowania głosu przez członków naszego Stowarzyszenia w ramach poruszanych i mamy nadzieję ciekawych tematów.

Prosimy również o sugestie dotyczące ewentualnych i oczekiwanych przez Państwo problemów, które chcielibyście poruszać w ramach Forum.

Forum zostanie uruchomione dzięki współpracy z Panią mecenas Hanną Rubaszewską , która pro bono zgodziła się na naszą współpracę i która pełni już funkcję Inspektora Danych Osobowych na rzecz PTChO.

Pani mec. Hanna Rubaszewska jest partnerem w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego, praw pacjenta; doradza z zakresu ochrony danych osobowych m.in. wprowadzała RODO w placówkach medycznych (szpitalach), jak również w podmiotach sektora prywatnego. Dodatkowo posiada wieloletnią praktykę dotyczącą procesów cywilnych oraz karnych na gruncie problematyki prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

Hanna Rubaszewska uczestniczy również w konferencjach medycznych, w tym prowadziła sesje prawne dot. błędów medycznych, zgód na zabiegi medyczne oraz ochrony danych osobowych m.in. w ramach XXXV i XXXVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Szczecinie i Warszawie, oraz II i III Konferencji „Rak Piersi. Onkologia i Plastyka” w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

We wrześniu 2018r. została odznaczona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu srebrnym medalem „Labor omnia vincit” za działalność pro bono.

Dodatkowo prowadzi wykłady m.in. z zakresu ochrony prawnej danych osobowych oraz z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Hanna Rubaszewska, LL.M.

adwokat

tel. +48 608 61 77 15

e-mail: hanna.rubaszewska@bsjp.pl

Zapraszamy do lektury pierwszych artykułów  : 

Przewodniczący  Komisji ds. Socjalno-Zawodowych

Jacek Kargul