Składki Członkowskie PTChO!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o uregulowaniu płatności za składki członkowskie.

Ostateczny termin – koniec lutego b.r. 

Wysokość rocznych składek wynosi:

·       150 zł – członkostwo w PTCHO  

·       400 zł – członkostwo w PTCHO i ESSO.

Składki prosimy wpłacać na dotychczasowe konto PTCHO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250.

Składki członkowskie są pobierane na rzecz realizacji przez Towarzystwo celów statutowych w szczególności na działania edukacyjne i naukowe, jak również na reprezentowanie interesów chirurgii onkologicznej, jako kluczowej w onkologii dyscypliny wysoko specjalizacyjnej.

Opłacone w terminie składki członkowskie w PTChO uprawniają członków Towarzystwa do bezpłatnej prenumeraty dwumiesięcznika NOWOTWORY Journal of Oncology, w której publikujemy wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne opracowane przez Towarzystwo oraz doniesienia naukowe z Polski i świata w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z nowotworami. Ponadto opłacenie składki członkowskiej daje prawo do niższej opłaty przy rejestracji na doroczny Zjazd PTChO oraz inne wydarzenia organizowane lub pod patronatem Towarzystwa.

Zachęcamy do regularnych wpłat!

Informacje na temat składek są dostępne na naszych stronach internetowych oraz w Sekretariacie PTChO: email: sekretariat@ptcho.pl;  tel. 576 177 077.   

Sekretariat PTChO
Z wyrazami szacunku
Iwona Rabij

tel. 576-177-077
e-mail: sekretariat@ptcho.pl