Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną
w latach 2016 – 2018.

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w latach 2016- 2018 przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację ośrodka z Polski.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2016 roku do końca czerwca 2018 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka.

Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.

Nagrodę w wysokości 7500 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.pl do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Nagroda zostanie wręczona na konferencji Nowości w Leczeniu Czerniaka w Warszawie w dniu 26 października br.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski                                                                                                                                                                                                                                                    Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków                                                                                                                                                                                        Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa                                                                                                            Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej                                                                                                                                                                                                                  tel. +48 22 6439375, fax.+48 22 6439791, tel.kom. +48 501153384.