4. Chirurgia w Onkologii – Polski konsensus leczenia chorych na raka trzustki

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i własnym gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką nowotworów trzustki do udziału w konferencji pt. Polski konsensus leczenia chorych na raka trzustki, która odbędzie się w Krakowie 7-9 grudnia 2023 r.

W ciągu ostatniego półwiecza odnotowano znaczący wzrost zapadalności na raka trzustki. Niestety przy stosunkowo wysokiej częstości występowania, rokowanie w przypadku tego typu nowotworu nadal pozostaje szczególnie niekorzystne. Niespecyficzne objawy i brak odpowiedniej świadomości chorych przyczyniają się do opóźnionego rozpoznania. Rozproszenie systemu opieki zdrowotnej w sposób ograniczający dostęp do specjalistycznych ośrodków oferujących możliwość skojarzonego leczenia utrudnia z kolei możliwość osiągnięcia optymalnego efektu terapeutycznego. Przytoczone fakty powodują, że rak trzustki staje się pod wieloma względami narastającym wyzwaniem współczesnej onkologii.

Dynamicznie zmieniająca się wiedza medyczna wymaga systematycznej aktualizacji w oparciu o najnowsze wyniki badań. Planowana konferencja jest podsumowaniem długotrwałych działań mających na celu poprawę wyników leczenia chorych na raka trzustki. Spotkanie uznanych w Polsce autorytetów reprezentujących specjalności medyczne zaangażowane w proces leczenia tego nowotworu stanowi kolejny etap opracowania polskiego konsensusu dotyczącego leczenia chorych na raka trzustki. Liczne wykłady adresowane do lekarzy rodzinnych oraz rezydentów i młodych specjalistów stwarzają natomiast unikalną możliwość dostosowania posiadanej wiedzy do najbardziej aktualnych standardów.

Jestem głęboko przekonany, że planowana konferencja będzie doskonałym forum służącym wymianie doświadczeń zawodowych i naukowych lekarzy różnych specjalności. Opracowany w ramach konferencji konsensus będzie natomiast stanowił istotny punkt odniesienia dla wszystkich mających na celu poprawę wyników leczenia chorych na raka trzustki.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologiczne

Dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

PROGRAM WYDARZENIA – PLIK PDF