Procedury oraz e-wykłady dot. postępowania z pacjentami onkologicznymi z chorobami współistniejącymi w czasie epidemii CODIV-19 na European School of Oncology.

Szanowne Koeżanki i Koledzy,

w obliczu pandemii COVID-19 European School of Oncology przygotowała dla lekarzy onkologów i chirurgów onkologów w formie rekomendacji oraz e-wykładów kompendium wiedzy dotyczące postępowania z chorymi na nowotwory. Wytyczne pomogą m.in. w planowaniu leczenia, diagnostyki i monitoringu pacjentów z współistniejącymi chorobami. Wśród materiałów dostępne są protokoły postępowań Brigham and Women’s Hospital  oraz Massachusetts General Hospital, a także  zlecenia dot. organizacji pracy, zarządzanie zasobami systemu oraz zasad priortetyzacji opieki nad chorymi.  

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie European School of Oncology .

Zarząd PTChO