Najlepsze prezentacje ustne w czasie XXIV Zjazdu w Szczecinie wybrane !

Komisja konkursowa dokonała wyboru najlepszych prezentacji ustnych wygłoszonych podczas XXIV Zjazdu PTChO w Szczecinie.

Poniżej zestawienie wszystkich autorów (nagrodzonych prac) :

 1. Przydatność danych przedoperacyjnych w ocenie zajęcia węzłów chłonnych u pacjentów operowanych z powodu raka żołądka 

Autorzy:

 • Mateusz Pryt – Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Łódź, Polska)
 • Marta Kalwas – Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Onkologicznej UMED Łódź (Łódź, Polska)
 • Marcin Janiszewski – Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Łódź, Polska)
 • Katarzyna Pęśkiewicz – Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Łódź, Polska)
 • Jarosław Jakubik – Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Łódź, Polska)
 • Dariusz Nejc – Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Łódź, Polska)
 • Arkadiusz Jeziorski – Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Łódź, Polska)
 1. Brak zlokalizowania węzła wartowniczego u chorych na raka piersi zakwalifikowanych do leczenia oszczędzającego węzły chłonne dołu pachowego – wynik błędu podczas przeprowadzania procedury chirurgicznej czy ważny sygnał dotyczący stopnia zaawansowania choroby – analiza jednoośrodkowa

Autorzy:

 • Tomasz Nowikiewicz – Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (Bydgoszcz, Polska)
 • Iwona Głowacka-Mrotek – Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (Bydgoszcz, Polska)
 • Magdalena Tarkowska – Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (Bydgoszcz, Polska)
 • Wojciech Zegarski – Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (Bydgoszcz, Polska)
 1. Biopsja węzła chłonnego wartowniczego metodą ferromagnetyczną u chorych na raka piersi – 5 lat doświadczeń

Autorzy:

 • Andrzej Kurylcio – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Lublin, Polska)
 • Jerzy Mielko – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Lublin, Polska)
 • Karol Rawicz – Pruszyński – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Lublin, Polska)
 • Tomasz Nowikiewicz – Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy (Bydgoszcz, Polska)
 • Magdalena Skórzewska – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Lublin, Polska)
 • Bogumiła Ciseł – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Lublin, Polska)
 • Wojciech Zegarski – Klinika Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w Bydgoszczy (Bydgoszcz, Polska)
 • Wojciech Polkowski – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Lublin, Polska)

Protokół komisja prezentacje ustne Zjazd Szczecin 2018