Regulamin konkursu i oceny prac plakatowych i ustnych podczas Zjazdów PTChO

Regulamin konkursu i oceny prac plakatowych i ustnych podczas Zjazdów PTChO 1. Konkurs jest organizowany przez Zarząd PTChO na każdym kolejnym Zjeździe PTChO. 2. a) Wstępnej recenzji i ocenie zostają poddana prace, na podstawie streszczeń nadesłanych na po-przez stronę internetową Zjazdu, w ustalonym terminie. b) Streszczenia są poddane wstępnej ocenie zespołu recenzentów złożonego z Władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. Ponadto w skład zespołu recenzentów wchodzą: konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej, byli Prezesi PTChO, inni zasłużeni samodzielni pracownicy naukowi. Skład zespołu recenzentów jest zatwierdzony na zebraniu zarządu PTChO przed terminem nadsyłania streszczeń. c) Prace są ocenianie w 3. kategoriach: z dziedziny nowotworów piersi, nowotworów przewodu pokarmowego, oraz nowotworów skóry, tkanek miękki, endokrynologicznych i innych d) Najlepiej ocenione prace zostaną zaproszone do prezentacji ustnej, pozostałe do prezentacji plakatowej. 3 a) Ostatecznej ocenie prace zostają poddane podczas Zjazdu. b) Ostatecznej oceny prac dokonują Komisje: Komisja ds oceny prezentacji ustnych i Komisja ds. oceny prezentacji plakatowych. 4. a) W skład Komisji ds oceny prezentacji ustnych wchodzi Redak tor Naczelny czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology. Skład komisji zostaje ustalony uchwałą Zarzadu PTChO przed każdym kolejnym Zjazdem i liczy nieparzystą ilość osób. b) W skład Komisji nie wchodzą osoby będące autorami prezentowanych prac, chyba że są wymienione w pkt 2. par 1, a w tej sytuacji wstrzymują się od oceny własnych prac. c) Prace ustne są oceniane podczas sesji naukowych, podczas której są obecne osoby z Komisji ds. oceny prezentacji ustnych d) Komisja ds oceny prezentacji ustnych przyznaje 3 nagrody, po 1 w każdej z kategorii. e) Spośród ustnych doniesień zjazdowych wybranych do pierwszej nagrody przez odpowiednią komisję redaktor naczelny pisma Nowotwory może wybrać jedno doniesienie ustne. W takim przypadku nagroda ta nosi nazwę „Nagrody czasopisma Nowotwowy Journal of Oncology” i jest fundowana ze środków redakcji pisma. W pozostałych przypadkach nagrody są fundowane ze środków PTChO. f) Wysokość nagród przyznawanych prze PTChO jest ustalana na zebraniu Zarządu PTChO przed rozpoczęciem Zjazdu z wyjątkiem wysokości nagrody fundowanej przez redakcję pisma Nowotory Journal of Oncology której wysokość ustala fundator. 5. a) Skład Komisji ds oceny prezentacji plakatowych zostaje ustalony uchwałą Zarządu PTChO przed każdym kolejnym Zjazdem i liczy nieparzystą ilość osób b) W skład Komisji nie wchodzą osoby będące autorami prezentowanych prac, chyba że są wymienione w pkt 2. par 1, a w tej sytuacji wstrzymują się od oceny własnych prac. c) Prace plakatowe są prezentowane podczas pierwszego dnia Zjazdu. Spośród nich, Komisja kwalifikuje prace do krótkich prezentacji ustnych podczas sesji plakatowej, która odbędzie się podczas 2. dnia Zjazdu. d) .Po sesji plakatowej Komisja ds oceny prezentacji plakatowych przyznaje 3 nagrody. 6. a) Obie Komisje dokonują oceny i sporządzają protokół przed zakończeniem Zjazdu. b) Wyniki konkursu zostają ogłoszone podczas ceremonii zakończenia Zjazdu c) Wręczenie nagród odbywa się na ceremonii otwarcia kolejnego Zjazdu 7. a) Sekretariat PTChO jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych informacji nt autorów, celem wypłaty nagród. b) Wypłata nagród za prezentowane prace powinna nastąpić niezwłocznie po zakończeniu Zjazdu.

Czytaj dalej Regulamin konkursu i oceny prac plakatowych i ustnych podczas Zjazdów PTChO

Składki członkowskie za 2022 rok

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominam o opłaceniu składek członkowskich za 2022 rok. Osoby, które nie dokonały wpłat prosimy o uregulowanie zaległości do końca kwietnia b.r. Przypominam, że składki wynoszą: - składka roczna członkowska PTCHO wynosi 150 zł, - składka łączna PTCHO + ESSO wynosi 400 zł. Prośba o uregulowanie płatności wynika z faktu, że składka do ESSO powinna wpłynąć na początku danego roku i chciałbym, aby nasze Towarzystwo nie mi ało zaległości w tej europejskiej organizacji. Składki prosimy wpłacać na dotychczasowe konto PTCHO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż opłacone w terminie składki członkowskie w PTChO gwarantują bezpłatny dostęp do prenumeraty dwumiesięcznika NOWOTWORY Journal of Oncology oraz do obniżonej opłaty rejestracyjnej za udział w dorocznym Zjeździe PTChO. Ponadto, składki członkowskie pozwalają nam na realizowanie naukowych celów statutowych Towarzystwa oraz reprezentowanie interesów chirurgii onkologicznej w gremiach regulatorów systemu ochrony zdrowia. Liczę na Państwa zrozumienie oraz sprawną reakcję. Zachęcam również do uregulowania innych zaległości. Informacje na temat składek są dostępne na naszych stronach internetowych oraz w sekretariacie PTChO, który pozostaje do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie Dawid Murawa Prezes PTChO w kadencji 2020-2022

Czytaj dalej Składki członkowskie za 2022 rok

Drugie spotkanie z hybrydowego cyklu Akademia Czerniaka 2022

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu z hybrydowego cyklu Akademia Czerniaka 2022. Termin: 20 maja 2022 roku Miejsce: Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10, Tarnów lub udział online Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski Punkty edukacyjne: Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne. Certyfikaty: Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję. Istnieje możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu po konferencji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji. LINK DO STRONY WYDARZENIA

Czytaj dalej Drugie spotkanie z hybrydowego cyklu Akademia Czerniaka 2022

Szkolenie w ramach programu: „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Szanowni Państwo, Już 12 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 dr Krystyna Majewska opowie o pielęgnacji dostępów do- i pozajelitowych w praktyce. Będzie to czwarty webinar w ramach cyklu szkoleń dotyczących leczenia żywieniowego organizowanych przez POLSPEN. Udział w webinarze jest bezpłatny. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, dietetyków, farmaceutów, oraz przedstawicieli zespołów żywieniowych do rejestracji na wydarzenie przez stronę: https://szkolenie.leczenieprzezzywienie.org/. Więcej informacji nt. cyklu webinarów edukacyjnych poświęconych tematom żywienia klinicznego na stronie programu: https://leczenieprzezzywienie.org/szkolenia/ Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej Szkolenie w ramach programu: „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Usteckie Dni Onkologiczne 3-4 czerwca

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na siedemnastą już edycję konferencji Usteckie Dni Onkologiczne, która po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2022 r. W tym roku spotkanie planujemy jak w poprzedniej edycji w gościnnym Gdańsku. Głównymi tematami będą: - powikłania w chirurgii onkologicznej - genetyka w służbie chirurgii onkologicznej. Spotkanie to, poza wartością naukową, będzie miało jak dotychczas charakter integracyjny dla środowiska chirurgów i chirurgów onkologicznych. Będzie także doskonałą okazją do pogłębiania wieloletniej współpracy między lekarzami reprezentującymi Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Konferencja objęta jest patronatem honorowym obu Towarzystw. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Gdańsku! dr hab. med. Zoran Stojčev, prof. UTH Radom, prof. CMKP Warszawa Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

Czytaj dalej Usteckie Dni Onkologiczne 3-4 czerwca

Cykl Advances in diagnostics and therapy of melanoma and other skin cancers

Panie i Panowie, zapraszamy na Cykl Advances in diagnostics and therapy of melanoma and other skin cancers składa się z trzech spotkań online w następujących terminach: - 24.03.2022 - 28.04.2022 - 09.06.2022 Wszelkie informacje o webinarach znajdują się na stronie https://melanoma.viamedica.pl

Czytaj dalej Cykl Advances in diagnostics and therapy of melanoma and other skin cancers

Apel do Członków PTChO w sprawie sytuacji na Ukrainie

Koleżanki i Koledzy, W ostatnich dniach Republika Ukrainy stała się ofiarą bezwzględnej agresji militarnej ze strony Federacji Rosyjskiej. Cierpienia i straty jakie dotknęły obywateli Ukrainy w oczywisty sposób budzą sprzeciw i chęć wsparcia ich w tych trudnych chwilach. Wielu z nich zostało zmuszonych do ucieczki ze swojego kraju, wielu z nich znalazło swoją przystań w Polsce. Dodatkowo, na terenach objętych konfliktem przebywają chorzy wymagający pomocy medycznej, w tym leczenia onkologicznego. Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zwraca się z gorącym apelem do członków Towarzystwa o wspieranie wszystkich działań niosących pomoc obywatelom Ukrainy. Ze swojej strony, Zarząd wspólnie z innymi towarzystwami onkologicznymi podejmuje działania działania informacyjne i koordynujące taką pomoc w zakresie leczenia onkologicznego. Zostanie uruchomiony portal informacyjny, będziemy wspierać działania instytucji rządowych, samorządowych i prywatnych. Chcemy, aby pomocy dotarła do wszystkich potrzebujących. Gorąco wierzymy, że solidarność i wsparcie narodu ukraińskiego jest naszym obowiązkiem. Zarząd PTChO​

Czytaj dalej Apel do Członków PTChO w sprawie sytuacji na Ukrainie

WEBINAR – Warsztaty medyczno-prawne – cz. II

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, zapraszamy Was na drugi Webinar z cyklu szkoleń poświęconych zagadnieniom prawnym, podatkowym i zawodowo-medycznym , a zorganizowanych przez Fundację PTChO we współpracy z kancelariami prawnymi BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k. oraz SWGK sp. z o.o.. Chcemy porozmawiać z ekspertami o tym, co jest najkorzystniejsze dla lekarzy przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a także na co powinni zwrócić uwagę oraz jak wygląda ich odpowiedzialność przy różnych jej formach prowadzenia. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt prowadzenia dokumentacji medycznej, gromadzenia dokumentacji podatkowej oraz podyskutujemy o ciekawej formie prowadzenia grupowej praktyki lekarskiej w formie Konsorcjum. Zachęcamy Państwa do udziału i dyskusji z naszymi ekspertami TERMIN: 03.03.2022 | GODZ. 19:00 STRONA WEBINARU WRAZ Z REJESTRACJĄ

dr Jacek Kargul Prezes Fundacji PTChO

Czytaj dalej WEBINAR – Warsztaty medyczno-prawne – cz. II