Konferencja – Jak bezpiecznie przejść przez leczenie onkologiczne?

Kontakt pacjenta z opieką zdrowotną to nadzieja na wyzdrowienie i powrót do pełni sił. Z drugiej strony z diagnostyką i leczeniem, a nawet z profilaktyką chorób łączą się ryzyka różnych zdarzeń niepożądanych. Niektóre z nich jak na przykład siniec powstały po zastrzyku domięśniowym są zaniedbywane w dłuższej perspektywie zdrowotnej, a inne jak powikłania septyczne po operacji mogą nawet prowadzić do śmierci. W każde działanie z organizmem ludzkim wpisane jest ryzyko zdarzeń, których nie można przewidzieć ani nie można im zapobiec. W medycynie są niekorzystne zdarzenia, które występują pomimo zachowania wszystkich wymaganych procedur i całej staranności. Są natomiast szkody dla pacjenta, którym można by było zapobiec poprzez działania na różnym poziomie ochrony zdrowia. Dotyczy to interwencji w skali globalnej, narodowych systemów opieki zdrowotnej, czy w końcu w przychodni lub przy łóżku pacjenta. Od wielu lat Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prowadzi projekt mający na celu ograniczenie zdarzeń w opiece zdrowotnej, w których pacjent doznaje uszczerbku zdrowia. W pracach brali udział przedstawiciele rządów większości krajów, w tym Polski. W roku 2021 opublikowano dokument będący planem działań na lata 2021-2030 zatytułowany „Towards eliminating avoidable harm in healthcare”. Stanowi on opis działań, które mają podnieść bezpieczeństwo pacjenta. Działania te powinny być podejmowane przez WHO, przez rządy poszczególnych państw, instytucje rządowe i placówki opieki zdrowotnej. Ta ostatnia grupa dotyczy zarówno poziomu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i wysokospecjalistycznych szpitali. Kolejną grupę stanowią tzw. interesariusze, do których zaliczono organizacje pozarządowe, przemysł, uczelnie medyczne, towarzystwa naukowe, ale też organizacje pacjenckie i samych pacjentów wraz z rodzinami.

Leczenie chorych na nowotwory wymaga najczęściej stosowania agresywnych metod leczenia, lub metod niosących ze sobą często skutki uboczne. Chirurgia nowotworów to w wielu wypadkach zabiegi rozległe, wielogodzinne, o wysokim stopniu skomplikowania, które przeprowadzane są u poważnie chorych. Często pacjenci onkologiczni przed zabiegiem przeszli już radioterapię lub chemioterapię albo byli poddani obu tym metodom leczenia. Chirurgia onkologiczna jest dziedziną, gdzie ryzyko zdarzeń niepożądanych jest wysokie. Dlatego grupa chorych na nowotowory wydaje się szczególnie narażona na powikłania, a rozwinięcie się powikłań często uniemożliwia skuteczne leczenie nowotworu. Fundacja PTCHO posiadając doświadczenie w organizowaniu wydarzeń edukacyjnych on-line i na żywo, a jednocześnie mając dostęp do szeregu specjalistów z dziedzin onkologicznych jest szczególnie predysponowana do edukacji również pacjentów i ich rodzin.

Plan WHO do roku 2030 jako czwarty cel strategiczny określił wzmocnienie roli pacjentów i ich zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa. Ma się to odbywać poprzez wciągnięcie pacjentów i organizacji pacjenckich w tworzenie  wytycznych, regulacji prawnych jak też programów wdrażania bezpieczeństwa. Kolejną strategią jest sięganie do doświadczeń pacjentów, zwłaszcza tych którzy doznali szkód w kontakcie z opieką zdrowotną. Również ważna jest edukacja i wsparcie liderów działań na rzecz bezpieczeństwa i stworzenie atmosfery otwartości i przejrzystości w relacjach ochrony zdrowi  pacjentami. Zawarta w tym celu strategicznym strategia 4.5  wprost nazywa się „Dostarczanie informacji i działania edukacyjne wobec pacjentów i ich rodzin w celu wciągnięcia ich w dbanie o własne bezpieczeństwo, a w konsekwencji wzmocnienie roli pacjenta w podejmowaniu decyzji o swoim zdrowiu i leczeniu”.

Ten właśnie cel strategiczny jest podstawą, na której opieramy projekt informacyjno-edukacyjny konferencji przygotowanej specjalnie dla Państwa i zat. „Jak bezpiecznie przejść przez leczenie onkologiczne?”

WIĘCEJ INFORMACJI I REJESTRACJA NA STRONIE WYDARZENIA