Nowa edycja konkursu o grant onkologiczny PTO i Servier–CARE rozpoczęta

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ruszyła trzecia edycja konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, w którym nagrodą jest „grant onkologiczny Servier–CARE” wspierający realizację projektów badawczych w obszarze nowotworów układu pokarmowego: raka żołądka, raka trzustki, raka dróg żółciowych oraz raka jelita grubego. Tegoroczny grant w wysokości 175 000 zł zostanie przekazany na realizację projektu lub projektów, których celem jest poprawa wyników w zakresie diagnostyki i terapii chorych z nowotworami układu Pokarmowego. Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub jest w całości finansowany przez firmę Servier Polska.

Nowotwory układu pokarmowego od lat są wyzwaniem onkologii. Każdego roku diagnozę raka żołądka, trzustki, dróg żółciowych i jelita grubego słyszy ponad 25 tysięcy pacjentów. W tych statystykach niekorzystnie prezentuje się zwłaszcza rak jelita grubego, który plasuje się na trzeciej pozycji wśród nowotworów zarówno pod względem zachorowalności jak i przyczyny zgonu. Grant wspierający projekty badawcze w obszarze nowotworów układu pokarmowego pozwala naukowcom i klinicystom na realizację badań, których wyniki mogą w istotny sposób wpłynąć na optymalizację dotychczasowej opieki nad pacjentem, przyczynić się do lepszego zrozumienia chorób, ich szybszej diagnostyki i optymalizacji terapii. Dzięki poprzednim dwóm edycjom grantu udało się wesprzeć trzy interesujące projekty badawcze, które są obecnie realizowane – zaznacza Prof. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Dążenie do postępu terapeutycznego, który adresuje bezpośrednio potrzeby pacjentów, poprawia ich jakość życia i rokowanie leży u podstaw działalności firmy Servier. Od lat inwestujemy w obszar onkologii adresując niezaspokojone potrzeby medyczne, rozwijamy działalność edukacyjną, wprowadzamy nowe skuteczne leki. Wierzymy, że grant onkologiczny, który już po raz trzeci zostanie przekazany na ręce laureatów konkursu, będzie impulsem do lepszego poznania patomechanizmów chorób nowotworowych układu pokarmowego, ich diagnostyki, a także leczenia i opieki nad pacjentem – podkreśla Robert Pociupany, Dyrektor Działu Medycznego i ds. Pacjentów.

Na znaczenie partnerstwa międzysektorowego i rozwoju wspólnych projektów wskazuje również dr n. med. Rafał Staszewski, Zastępca Prezesa ds. finasowania badań w Agencji Badań Medycznych – Agencja Badań Medycznych stawia sobie za cel wspieranie projektów, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy jakości życia pacjentów. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowa, wymagająca szczególnej uwagi i wsparcia. Dzięki inicjatywom takim jak Grant Onkologiczny Servier-CARE, możemy wspierać badania, które mają realny wpływ na ich życie. W ramach naszej działalności kontynuujemy współpracę z partnerami, aby w ten sposób zapewnić rozwój nowoczesnych terapii i innowacyjnych rozwiązań medycznych, które odpowiedzą na pilne potrzeby tej grupy pacjentów.

Wnioski należy składać w formie pisemnej oraz elektronicznej w formacie wskazanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Wnioski o Grant należy przesłać w formie pisemnej i elektronicznej w terminie do dnia 16 sierpnia 2024 r. (liczy się termin dotarcia wniosku w formie elektronicznej) na adresy:

– w formie elektronicznej na adres email: nikola.jennek@pto.med.pl oraz
– w formie pisemnej powinny być przesłane na adres siedziby PTO:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Każdy złożony wniosek powinien spełniać dwa podstawowe wymogi projektu naukowo- badawczego: innowacyjność i potencjał wdrożeniowy. Będą to kryteria szczególnie brane pod uwagę przez członków komisji konkursowej, w skład której wchodzą Prof. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Prof. Lucjan Wyrwicz, Prof. Tomasz Kubiatowski oraz Prof. Marta Mańczuk.

Laureata lub laureatów konkursu poznamy 17 października 2024 r. podczas ceremonii otwarcia VI Kongresu Onkologii Polskiej

Grant Onkologiczny Servier–CARE jest w całości finansowany z środków pochodzących z firmy Servier Polska.

Ważne terminy:
Do 16 sierpnia 2024 r. – składanie wniosków.
Do 30 sierpnia 2023 r. – wstępna selekcja wniosków przez Komisję.
Do 15 września 2024 r. – opinia Recenzentów (ekspertów w danej dziedzinie onkologii).
Do 30 września 2024 r. – wyłonienie laureatów przez Komisję.
17 października 2024 r. – ogłoszenie laureatów na VI Kongresie Onkologii Polskiej [1]w Warszawie.

Regulamin oraz formularz wniosku dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. [2]

——
[1] https://kongres.pto.med.pl/33396.1.2024.warszawa
[2] https://www.pto.med.pl/nowa-edycja-konkursu-o-grant-onkologiczny-pto-i-servier-care-rozpoczeta