WEBINAR – Warsztaty medyczno-prawne – cz. III

Szanowni Państwo, zapraszamy Was na trzeci Webinar z cyklu szkoleń poświęconych zagadnieniom prawnym , a zorganizowanych przez Fundację PTChO we współpracy z kancelarią prawną BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k., który odbędzie się w dniu 13.06.2022r. o godzinie 19.00. W czasie trzeciego i ostatniego już Webinaru w bloku medyczno-prawnym , chcemy porozmawiać z ekspertami o tym, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę podczas postępowania kontrolnego ze strony NFZ, jak zachowywać się podczas kontroli i jakie konsekwencje mogą być wyciągane wobec podmiotów kontrolowanych. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt odpowiedzialności członków Zarządu i prokurentów w spółkach prowadzących NZOZ za zobowiązania tych spółek , sposobu opodatkowania, który zwłaszcza obecnie wywołuje wiele wątpliwości wśród lekarzy. Zachęcamy Państwa do udziału i dyskusji z naszymi ekspertami. TERMIN: 13.06.2022 | GODZ. 19:00 STRONA WEBINARU WRAZ Z REJESTRACJĄ

dr Jacek Kargul Prezes Fundacji PTChO

Czytaj dalej WEBINAR – Warsztaty medyczno-prawne – cz. III

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2021 roku do końca czerwca 2022 roku

Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2021 roku do końca czerwca 2022 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka. Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 8000 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.pl do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Nagroda zostanie wręczona na konferencji Nowości w leczeniu nowotworów złośliwych skóry w Warszawie w dniu 14 października br. W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2021 roku do końca czerwca 2022 roku

WEBINAR – Genetyka nowotworów i rak piersi

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy 9 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 do udziału w webinarium organizowanym przez Fundację Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pt. „Genetyka nowotworów i rak piersi”. Oferujemy unikalne, interaktywne i interdyscyplinarne spotkanie dedykowane dla wielu specjalności medycznych i organizacji pacjenckich, z udziałem zespołu ekspertów w osobach: prof. dr hab. n. med. Agnieszki Kołacińskiej –Wow i prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego, którzy przybliżą nam najnowsze osiągniecia nauki w zakresie badań genetycznych nad nowotworami , a także problematykę dokonywania właściwych wyborów przy podejmowaniu decyzji o typie mastektomii z rekonstrukcją . Webinar odbywać się będzie przy współudziale Fundacji OmeaLife i Fundacji La vie La vie oraz będzie możliwy również do obejrzenia na live chacie, na naszej stronie Facebook – https://www.facebook.com/fundacjaptcho TERMIN: 09.06.2022 | GODZ. 17:00 STRONA WEBINARU WRAZ Z REJESTRACJĄ

dr Jacek Kargul Prezes Fundacji PTChO

Czytaj dalej WEBINAR – Genetyka nowotworów i rak piersi

Regulamin konkursu i oceny prac plakatowych i ustnych podczas Zjazdów PTChO

Regulamin konkursu i oceny prac plakatowych i ustnych podczas Zjazdów PTChO 1. Konkurs jest organizowany przez Zarząd PTChO na każdym kolejnym Zjeździe PTChO. 2. a) Wstępnej recenzji i ocenie zostają poddana prace, na podstawie streszczeń nadesłanych na po-przez stronę internetową Zjazdu, w ustalonym terminie. b) Streszczenia są poddane wstępnej ocenie zespołu recenzentów złożonego z Władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. Ponadto w skład zespołu recenzentów wchodzą: konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej, byli Prezesi PTChO, inni zasłużeni samodzielni pracownicy naukowi. Skład zespołu recenzentów jest zatwierdzony na zebraniu zarządu PTChO przed terminem nadsyłania streszczeń. c) Prace są ocenianie w 3. kategoriach: z dziedziny nowotworów piersi, nowotworów przewodu pokarmowego, oraz nowotworów skóry, tkanek miękki, endokrynologicznych i innych d) Najlepiej ocenione prace zostaną zaproszone do prezentacji ustnej, pozostałe do prezentacji plakatowej. 3 a) Ostatecznej ocenie prace zostają poddane podczas Zjazdu. b) Ostatecznej oceny prac dokonują Komisje: Komisja ds oceny prezentacji ustnych i Komisja ds. oceny prezentacji plakatowych. 4. a) W skład Komisji ds oceny prezentacji ustnych wchodzi Redak tor Naczelny czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology. Skład komisji zostaje ustalony uchwałą Zarzadu PTChO przed każdym kolejnym Zjazdem i liczy nieparzystą ilość osób. b) W skład Komisji nie wchodzą osoby będące autorami prezentowanych prac, chyba że są wymienione w pkt 2. par 1, a w tej sytuacji wstrzymują się od oceny własnych prac. c) Prace ustne są oceniane podczas sesji naukowych, podczas której są obecne osoby z Komisji ds. oceny prezentacji ustnych d) Komisja ds oceny prezentacji ustnych przyznaje 3 nagrody, po 1 w każdej z kategorii. e) Spośród ustnych doniesień zjazdowych wybranych do pierwszej nagrody przez odpowiednią komisję redaktor naczelny pisma Nowotwory może wybrać jedno doniesienie ustne. W takim przypadku nagroda ta nosi nazwę „Nagrody czasopisma Nowotwowy Journal of Oncology” i jest fundowana ze środków redakcji pisma. W pozostałych przypadkach nagrody są fundowane ze środków PTChO. f) Wysokość nagród przyznawanych prze PTChO jest ustalana na zebraniu Zarządu PTChO przed rozpoczęciem Zjazdu z wyjątkiem wysokości nagrody fundowanej przez redakcję pisma Nowotory Journal of Oncology której wysokość ustala fundator. 5. a) Skład Komisji ds oceny prezentacji plakatowych zostaje ustalony uchwałą Zarządu PTChO przed każdym kolejnym Zjazdem i liczy nieparzystą ilość osób b) W skład Komisji nie wchodzą osoby będące autorami prezentowanych prac, chyba że są wymienione w pkt 2. par 1, a w tej sytuacji wstrzymują się od oceny własnych prac. c) Prace plakatowe są prezentowane podczas pierwszego dnia Zjazdu. Spośród nich, Komisja kwalifikuje prace do krótkich prezentacji ustnych podczas sesji plakatowej, która odbędzie się podczas 2. dnia Zjazdu. d) .Po sesji plakatowej Komisja ds oceny prezentacji plakatowych przyznaje 3 nagrody. 6. a) Obie Komisje dokonują oceny i sporządzają protokół przed zakończeniem Zjazdu. b) Wyniki konkursu zostają ogłoszone podczas ceremonii zakończenia Zjazdu c) Wręczenie nagród odbywa się na ceremonii otwarcia kolejnego Zjazdu 7. a) Sekretariat PTChO jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych informacji nt autorów, celem wypłaty nagród. b) Wypłata nagród za prezentowane prace powinna nastąpić niezwłocznie po zakończeniu Zjazdu.

Czytaj dalej Regulamin konkursu i oceny prac plakatowych i ustnych podczas Zjazdów PTChO

Składki członkowskie za 2022 rok

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominam o opłaceniu składek członkowskich za 2022 rok. Osoby, które nie dokonały wpłat prosimy o uregulowanie zaległości do końca kwietnia b.r. Przypominam, że składki wynoszą: - składka roczna członkowska PTCHO wynosi 150 zł, - składka łączna PTCHO + ESSO wynosi 400 zł. Prośba o uregulowanie płatności wynika z faktu, że składka do ESSO powinna wpłynąć na początku danego roku i chciałbym, aby nasze Towarzystwo nie mi ało zaległości w tej europejskiej organizacji. Składki prosimy wpłacać na dotychczasowe konto PTCHO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż opłacone w terminie składki członkowskie w PTChO gwarantują bezpłatny dostęp do prenumeraty dwumiesięcznika NOWOTWORY Journal of Oncology oraz do obniżonej opłaty rejestracyjnej za udział w dorocznym Zjeździe PTChO. Ponadto, składki członkowskie pozwalają nam na realizowanie naukowych celów statutowych Towarzystwa oraz reprezentowanie interesów chirurgii onkologicznej w gremiach regulatorów systemu ochrony zdrowia. Liczę na Państwa zrozumienie oraz sprawną reakcję. Zachęcam również do uregulowania innych zaległości. Informacje na temat składek są dostępne na naszych stronach internetowych oraz w sekretariacie PTChO, który pozostaje do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie Dawid Murawa Prezes PTChO w kadencji 2020-2022

Czytaj dalej Składki członkowskie za 2022 rok

Drugie spotkanie z hybrydowego cyklu Akademia Czerniaka 2022

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu z hybrydowego cyklu Akademia Czerniaka 2022. Termin: 20 maja 2022 roku Miejsce: Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10, Tarnów lub udział online Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski Punkty edukacyjne: Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne. Certyfikaty: Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję. Istnieje możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu po konferencji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji. LINK DO STRONY WYDARZENIA

Czytaj dalej Drugie spotkanie z hybrydowego cyklu Akademia Czerniaka 2022

Szkolenie w ramach programu: “Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Szanowni Państwo, Już 12 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 dr Krystyna Majewska opowie o pielęgnacji dostępów do- i pozajelitowych w praktyce. Będzie to czwarty webinar w ramach cyklu szkoleń dotyczących leczenia żywieniowego organizowanych przez POLSPEN. Udział w webinarze jest bezpłatny. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, dietetyków, farmaceutów, oraz przedstawicieli zespołów żywieniowych do rejestracji na wydarzenie przez stronę: https://szkolenie.leczenieprzezzywienie.org/. Więcej informacji nt. cyklu webinarów edukacyjnych poświęconych tematom żywienia klinicznego na stronie programu: https://leczenieprzezzywienie.org/szkolenia/ Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej Szkolenie w ramach programu: “Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Usteckie Dni Onkologiczne 3-4 czerwca

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na siedemnastą już edycję konferencji Usteckie Dni Onkologiczne, która po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2022 r. W tym roku spotkanie planujemy jak w poprzedniej edycji w gościnnym Gdańsku. Głównymi tematami będą: - powikłania w chirurgii onkologicznej - genetyka w służbie chirurgii onkologicznej. Spotkanie to, poza wartością naukową, będzie miało jak dotychczas charakter integracyjny dla środowiska chirurgów i chirurgów onkologicznych. Będzie także doskonałą okazją do pogłębiania wieloletniej współpracy między lekarzami reprezentującymi Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Konferencja objęta jest patronatem honorowym obu Towarzystw. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Gdańsku! dr hab. med. Zoran Stojčev, prof. UTH Radom, prof. CMKP Warszawa Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

Czytaj dalej Usteckie Dni Onkologiczne 3-4 czerwca