Konferencja – Jak bezpiecznie przejść przez leczenie onkologiczne?

Kontakt pacjenta z opieką zdrowotną to nadzieja na wyzdrowienie i powrót do pełni sił. Z drugiej strony z diagnostyką i leczeniem, a nawet z profilaktyką chorób łączą się ryzyka różnych zdarzeń niepożądanych. Niektóre z nich jak na przykład siniec powstały po zastrzyku domięśniowym są zaniedbywane w dłuższej perspektywie zdrowotnej, a inne jak powikłania septyczne po operacji mogą nawet prowadzić do śmierci. W każde działanie z organizmem ludzkim wpisane jest ryzyko zdarzeń, których nie można przewidzieć ani nie można im zapobiec. W medycynie są niekorzystne zdarzenia, które występują pomimo zachowania wszystkich wymaganych procedur i całej staranności. Są natomiast szkody dla pacjenta, którym można by było zapobiec poprzez działania na różnym poziomie ochrony zdrowia. Dotyczy to interwencji w skali globalnej, narodowych systemów opieki zdrowotnej, czy w końcu w przychodni lub przy łóżku pacjenta. Od wielu lat Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prowadzi projekt mający na celu ograniczenie zdarzeń w opiece zdrowotnej, w których pacjent doznaje uszczerbku zdrowia. W pracach brali udział przedstawiciele rządów większości krajów, w tym Polski. W roku 2021 opublikowano dokument będący planem działań na lata 2021-2030 zatytułowany „Towards eliminating avoidable harm in healthcare”. Stanowi on opis działań, które mają podnieść bezpieczeństwo pacjenta. Działania te powinny być podejmowane przez WHO, przez rządy poszczególnych państw, instytucje rządowe i placówki opieki zdrowotnej. Ta ostatnia grupa dotyczy zarówno poziomu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i wysokospecjalistycznych szpitali. Kolejną grupę stanowią tzw. interesariusze, do których zaliczono organizacje pozarządowe, przemysł, uczelnie medyczne, towarzystwa naukowe, ale też organizacje pacjenckie i samych pacjentów wraz z rodzinami.

Leczenie chorych na nowotwory wymaga najczęściej stosowania agresywnych metod leczenia, lub metod niosących ze sobą często skutki uboczne. Chirurgia nowotworów to w wielu wypadkach zabiegi rozległe, wielogodzinne, o wysokim stopniu skomplikowania, które przeprowadzane są u poważnie chorych. Często pacjenci onkologiczni przed zabiegiem przeszli już radioterapię lub chemioterapię albo byli poddani obu tym metodom leczenia. Chirurgia onkologiczna jest dziedziną, gdzie ryzyko zdarzeń niepożądanych jest wysokie. Dlatego grupa chorych na nowotowory wydaje się szczególnie narażona na powikłania, a rozwinięcie się powikłań często uniemożliwia skuteczne leczenie nowotworu. Fundacja PTCHO posiadając doświadczenie w organizowaniu wydarzeń edukacyjnych on-line i na żywo, a jednocześnie mając dostęp do szeregu specjalistów z dziedzin onkologicznych jest szczególnie predysponowana do edukacji również pacjentów i ich rodzin.

Plan WHO do roku 2030 jako czwarty cel strategiczny określił wzmocnienie roli pacjentów i ich zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa. Ma się to odbywać poprzez wciągnięcie pacjentów i organizacji pacjenckich w tworzenie  wytycznych, regulacji prawnych jak też programów wdrażania bezpieczeństwa. Kolejną strategią jest sięganie do doświadczeń pacjentów, zwłaszcza tych którzy doznali szkód w kontakcie z opieką zdrowotną. Również ważna jest edukacja i wsparcie liderów działań na rzecz bezpieczeństwa i stworzenie atmosfery otwartości i przejrzystości w relacjach ochrony zdrowi  pacjentami. Zawarta w tym celu strategicznym strategia 4.5  wprost nazywa się „Dostarczanie informacji i działania edukacyjne wobec pacjentów i ich rodzin w celu wciągnięcia ich w dbanie o własne bezpieczeństwo, a w konsekwencji wzmocnienie roli pacjenta w podejmowaniu decyzji o swoim zdrowiu i leczeniu”.

Ten właśnie cel strategiczny jest podstawą, na której opieramy projekt informacyjno-edukacyjny konferencji przygotowanej specjalnie dla Państwa i zat. „Jak bezpiecznie przejść przez leczenie onkologiczne?”

WIĘCEJ INFORMACJI I REJESTRACJA NA STRONIE WYDARZENIA

Czytaj dalej Konferencja – Jak bezpiecznie przejść przez leczenie onkologiczne?

WEBINAR – DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA RAKA PIERSI W KIERUNKU MUTACJI W GENACH BRCA 1/2

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w webinarze zat. Diagnostyka molekularna raka piersi w kierunku mutacji w genach BRCA 1/2 - implikacje dla praktyki klinicznej.

Obszarami tematycznymi tego wydarzenia jest diagnostyka BRCA 1/2 w raku piersi: kiedy, jak i u kogo? Podczas webinaru eksperci z dziedziny chirurgii onkologicznej, onkologii oraz genetyki klinicznej w ramach interaktywnej dyskusji omówią praktyczne zagadnienia związane z diagnostyką BRCA-zależnego raka piersi, najnowsze doniesienia w tym obszarze a także rolę współpracy wielospecjalistycznej dla dalszego postępowania klinicznego.

Z pewnością usłyszą Państwo również, wiele innych ciekawych informacji z usta naszych prelegentów, eksperta prof. dr hab. n. med. Rafała Matkowskiego oraz ekspertek prof. dr hab. n. med. Agnieszki Kołacińskiej-Wow, prof. dr hab. n. med. Ewy Kalinki oraz dr n. med. Małgorzaty Stawickiej-Niełacnej.

Na koniec oferujemy Państwu sesję Q&A, którą poprowadzi prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski, przewodniczący spotkania.

Wierzymy, że webinar dostarczy Państwu wartościowej wiedzy i pozwoli na poszerzenie kompetencji zawodowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa w poniedziałek 22.04.2024 na godz. 20.00.

Program i rejestracja pod linkami:

STRONA WYDARZENIA

REJESTRACJA

Prezes PTChO prof. dr hab. Piotr Richter

Prezes Fundacji PTChO Sebastian Drobczyński

Czytaj dalej WEBINAR – DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA RAKA PIERSI W KIERUNKU MUTACJI W GENACH BRCA 1/2

Walne Zgromadzenie Członków PTChO w dniu 17 maja 2024

Walne Zgromadzenie Członków PTChO w dniu 17 maja 2024, godz. 17.55 (1 termin), godz.18.00 (2 termin) Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków Zarząd PTChO zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO w trybie zwykłym, w zwyczajowej formie i terminie. PORZĄDEK OBRAD 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad 5.Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej 6.Sprawozdania z działalności władz PTChO w kadencji 2022 – 2024 - Prezesa – Prof. Piotr Richter - Skarbnika – Prof. Zbigniew Nowecki - Sądu Koleżeńskiego – Prof. Wojciech Zegarski - Komisji Rewizyjnej – Dr Sławomir Mazur 7.Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2023 r. (uchwała) (Prof. Zbigniew Nowecki) 8.Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, podjęcie uchwały 9.Przekazanie władzy Prezesowi Elektowi, który staje się Prezesem PTChO kadencji 2024-2026 10.Wybory władz PTChO w kadencji 2024-2026 i podjęcie uchwał dot.: - Prezesa-Elekta - Członków Zarządu - Członków Komisji Rewizyjnej - Członków Sądu Koleżeńskiego 11.Wybory dwóch członków Komisji Rewizyjnej Fundacji PTChO, podjęcie uchwały. 12.Przedstawienie kandydatur i wybór nowych Członków Honorowych PTChO (wnioskodawcy), podjęcie uchwały dot.: - Joanna Didkowską - Leszek Kołodziejski - Paweł Lampe - Stanisław Głuszek 13.Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej – Prof. Wojciecha Zegarski 14.Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory „Journal of Oncology” (Prof. Wojciech Wysocki) 15.Informacja na temat Fundacji PTChO ( Sebastian Drobczyński) 16.Informacja na temat sprawozdania finansowego Fundacji PTChO – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Dr Sławomir Mazur) 17.Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (Prof. Dawid Murawa, Prof. Andrzej Rutkowski, Prof. Piotr Richter, Dr Michał Jankowski) 18.Informacje o XXXI Zjeździe PTChO 19.Wolne wnioski 20.Zakończenie Walnego Zgromadzenia Zgodnie z zapisem w §15 ust. 3 Statutu PTChO oraz uchwałą nr 27/2024 Zarządu PTChO z dnia 27 marca 2024r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obraz Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 10 kwietnia 2024 r. na stronach internetowych PTChO oraz XXX Zjazdu PTChO. Program Walnego Zgromadzenia Członków PTChO w dniu 17 maja 2024 - PLIK PDF

Czytaj dalej Walne Zgromadzenie Członków PTChO w dniu 17 maja 2024

Cykl webinarów o Kobietach, Kobiecości i chirurgii piersi

Szanowni Państwo, 8 marca w Dzień Kobiet rozpoczynamy cykl webinarów o Kobietach, Kobiecości i chirurgii piersi na różnych kontynentach. Dziś webinar z Prof. Agnieszką Kołacińską- Wow i Prof. Alberto Rancatim o Polsce i Argentynie. Będziemy rozmawiać m.in o 2 S-sensation jak zachować czucie w piersi po operacjach onkologicznych oraz S-sensuality, jak sensualne tango wykorzystać w procesie rekonwalescencji po leczeniu u Pań. Podczas kolejnych webinarów w kwietniu i maju planujemy relacje z bloków operacyjnych Teheranu, Iran oraz Rzymu, Włochy. A wszystko to Prof. Kołacińska- Wow zrelacjonuje w aspekcie różnorodności stylu życia Kobiet, aspektów kulturowych we współpracy z Prof. Marzią Salgarello, Prof. Barbarą Cagli, Prof. Nahid Nafissi. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z udziałem Prof. Agnieszką Kołacińską-Wow i Prof. Alberto Rancatim w zakładce RAK PIERSI

Czytaj dalej Cykl webinarów o Kobietach, Kobiecości i chirurgii piersi

WEBINAR – CHOROBY PIERSI I JAJNIKÓW – WSPÓŁPRACA CHIRURGÓW I GINEKOLOGÓW ONKOLOGÓW

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w webinarze zat. Choroby piersi i jajników- współpraca chirurgów i ginekologów onkologów dla optymalizacji życia kobiet. Obszarami tematycznymi wydarzenia będą: Mastektomie zmniejszające ryzyko u pacjentek w różnych scenariuszach klinicznych; Zróżnicowany obraz raka piersi w obrazach USG z uwzględnieniem podtypów, cechy G oraz mutacji BRCA u pacjentek; Zaawansowany nowotwór jajnika u chorych – dlaczego zabieg tak radykalny?; Mniej znaczy więcej – dlaczego coraz mniejszy zakres chirurgii u chorych na wczesnego raka piersi? Naszymi prelegentami są prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp; prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow, członkini Zarządu PTChO; dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, Past-Prezes PTChO oraz członek Zarządu Fundacji oraz dr n. med. Paweł Guzik. Wierzymy, że webinar dostarczy Państwu wartościowej wiedzy i pozwoli na poszerzenie kompetencji zawodowych. Serdecznie zapraszamy Państwa w czwartek 18.01.2024 na godz. 20.00. Program i rejestracja pod linkami: STRONA WYDARZENIA REJESTRACJA

Prezes PTChO prof. dr hab. Piotr Richter

Prezes Fundacji PTChO Sebastian Drobczyński

 

Czytaj dalej WEBINAR – CHOROBY PIERSI I JAJNIKÓW – WSPÓŁPRACA CHIRURGÓW I GINEKOLOGÓW ONKOLOGÓW

WEBINAR – JEDEN WYKŁAD KILKA TECHNIK.PORÓWNANIA, RÓŻNICE, KIEDY, CO I DLACZEGO.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze zat. Jeden wykład kilka technik, porównania, różnice, kiedy, co i dlaczego. Obszarami tematycznymi tego wydarzenia są: Typy biopsji; Typy biopsji FNAB; Typy biopsji CB; Typy biopsji CB automatyczna; Typy biopsji CB półautomatyczna; Typy biopsji VAB; Typy biopsji CB/VAB; Typy biopsji VAE; Typy biopsji – kontrola przebiegu; Typy biopsji – biopsja stereotaktyczna Z pewnością usłyszą Państwo również, wiele innych ciekawych informacji z usta naszego prelegenta, eksperta lek. med. Krzysztofa Koziełka. Na koniec oferujemy Państwu sesję Q&A, którą poprowadzi dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, Past-Prezes PTChO oraz członek Zarządu Fundacji. Wierzymy, że webinar dostarczy Państwu wartościowej wiedzy i pozwoli na poszerzenie kompetencji zawodowych. Serdecznie zapraszamy Państwa w poniedziałek 04.12.2023 na godz.19.00. Program i rejestracja pod linkami: STRONA WYDARZENIA REJESTRACJA

Prezes PTChO prof. dr hab. Piotr Richter

Prezes Fundacji PTChO Sebastian Drobczyński

Czytaj dalej WEBINAR – JEDEN WYKŁAD KILKA TECHNIK.PORÓWNANIA, RÓŻNICE, KIEDY, CO I DLACZEGO.