Badanie CovidSurg Cancer !.

Szanowni Państwo !

Nagła sytuacja z jaką spotkaliśmy się w związku z pandemią COVID-19 całkowicie zmieniła codzienną  rzeczywistość w tym naszą rutynową pracę chirurgiczną. Wiemy, iż zabiegi elektywne zostały ograniczone, natomiast globalnie w jakim zakresie tego do końca nikt nie wie. Na pewno są różnice pomiędzy krajami , co wynika oczywiście z częstości zachorowań na Covid. Czy te ograniczenia będą wpływały na wyniki chirurgicznego leczenia nowotworów? Czy leczenie chirurgiczne będzie zastępowane innymi metodami leczenia onkologicznego i odwrotnie? Czy chorzy operowani onkologicznie mają, mieli większe ryzyko powikłań pooperacyjnych takich jak zapalenie płuc wywołanych wirusem Corona?.

Potrzebne są wysokiej jakości dane w tym temacie, by ocenić całość nowej dla Nas sytuacji i przygotować się na wypadek ewentualnych tego typu zdarzeń w przyszłości. Dlatego obecnie toczy się na świecie zaprojektowane w Wielkiej Brytanii Badanie CovidSurg Cancer (Zaproszenie do kolegów z Polski wystosowała prof. Raghavan Vidya, Honorary senior Lecturer Birmingham University, Consultant oncoplastic Breast Surgeon, Royal Wolverhampton NHS Trust, UK).

Outcomes of elective cancer surgery during the COVID-19 pandemic crisis: an international, multicentre, observational cohort study (CovidSurg-Cancer)

Badanie analizuje chorych w określonych grupach narządowych np. rak piersi, rak przełyku i żołądka itd. Wykorzystuje krótkie protokoły wypełniane elektronicznie bez danych pacjenta. Do badania zatem wystarczy zgoda dyrekcji szpitala lub komisji ds. badań klinicznych przy Uniwersytetach.

Kierowana przeze mnie Katedra i Klinika Chirurgii aktywnie włączyła się w powyższe badanie. Zachęcam Państwa do udziału w tym globalnym przedsięwzięciu dla dobra Naszych Chorych i dla Naszej Chirurgicznej wiedzy.

Poniżej informacje o Rejestracji!!!

Z poważaniem

Dr hab.med. Dawid Murawa prof. UZ/prof. WSZUiE

Kierownik Katedry Chirurgii I Onkologii Uniwersytetu w Zielonej Górze

Prezes Elekt PTCHO

The key steps to register for the study are:

  • Register your site’s interest at: bit.ly/CovidSurg
  • An email will follow within 24h with a link to complete for the REDCap log-ins and key study documentations
  • Review the study protocol and CRFs at globalsurg.org/cancercovidsurg
  • Gain necessary local approvals; in the UK this has been classified as clinical audit and a supporting letter from an NHS ethics committee and the RCS England is attached here. Examples for REC/IRB approvals from other countries are available at globalsurg.org/covidsurg
  • If another investigator from your site already has local approval you do not need to gain this again specifically for Breast Cancer as the approvals cover all operated cancer types – our team will connect you to other users from your centre.
  • You’re ready to start data collection!