Sekcja Młodych Chirurgów Onkologów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż na ostatnim posiedzeniu Zarządu PTChO w Poznaniu, w dniu 19.09.2019r., została powołana Sekcja Młodych Chirurgów Onkologów.

Na Przewodniczącego Sekcji został wybrany 

dr.n.med. Mateusz Wichtowski.

Kwestie dotyczące celów, zasad działania i organizacji pracy oraz sposobu wstępowania do Sekcji znajdziecie Państwo w załączonym do komunikatu Regulaminie. 

Gratulujemy i życzymy aktywnej pracy na rzecz środowiska młodych koleżanek i kolegów, których zachęcamy do aktywnego udziału w pracach Sekcji.

Zarząd PTChO