Odwołanie XXVI Zjazdu PTChO w Białymstoku.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i jej konsekwencje Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, działając w trosce o bezpieczeństwo uczestników i możliwość właściwego przygotowania zjazdu, podjął decyzję o odwołaniu XXVI Zjazdu PTChO w BiaymstokuNowy termin XXVI Zjazdu został ustalony na 10-12 września 2020 r. w Krakowie. Zmiana lokalizacji zjazdu wynika ze względów organizacyjnych. Liczymy, że decyzja ta spotka się z Państwa zrozumieniem.

Ponadto wkrótce poinformujemy Członków Towarzystwa o nowym terminie i programie Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków PTChO.

Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się 10-12 września 2020 r. w Krakowie podczas XXVI Zjazdu PTChO.

z życzeniami zdrowia

Wojciech Wysocki

Prezes PTChO