Uwaga nowy termin XXVI-go Zjazdu PTChO !!!

Szanowni Państwo!

Sytuacja epidemiologiczna i jej następstwa zmusiły nas do przełożenia miejsca i terminu XXVI Zjazdu PTChO na 10-12 września b.r. w Krakowie. Mamy nadzieję, że do tego czasu przeprowadzenie Zjazdu będzie bezpieczne i możliwe. Wspólnie z organizatorem na bieżąco monitorujemy sytuację i przygotowujemy się także na rozwiązania alternatywnego (np. formułę „telezjazdu”).

Jednocześnie w świetle obecnych przepisów niemożliwe jest przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w zaplanowanej formie i terminie, tj. podczas odwołanego Zjazdu w Białymstoku.

Prezes-Elekt, prof. Dawid Murawa oraz ustępujący Prezes, prof. Wojciech Wysocki, zgodnie dążą do przeprowadzenia powszechnych i wolnych wyborów nowych władz PTChO w kadencji 2020-2022 przy jednoczesnym poszanowaniu prawa i trosce o dobro naszego Towarzystwa, gwarantujących każdemu Członkowi Towarzystwa pełne uczestnictwo w wyborach i oddanie głosu w sposób tajny.

Łączymy dla wszystkich Państwa życzenia zdrowia i wytrwałości

Prezes-Elekt, prof. Dawid Murawa

Prezes, prof. Wojciech Wysocki