Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Szanowne Kleżanki i Koledzy !

W czasie zakończonego niedawno Zjazdu PTChO tytułem „Zasłużonego dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” wyróżniono czterech naszych znakomitych Kolegów, którzy przez minione lata wiele energii, zapału i wysiłku włożyli w pracę na rzecz naszej społeczności – są to:

  • dr med. Włodzimierz Markiewicz z Białegostoku
  • dr med. Józef Forgacz z Wrocławia
  • prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski z Gdańska
  • prof. dr hab. Piotr Rutkowski z Warszawy

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

Zarząd PTChO