Apel do Członków PTChO w sprawie sytuacji na Ukrainie

Koleżanki i Koledzy,

W ostatnich dniach Republika Ukrainy stała się ofiarą bezwzględnej agresji militarnej ze strony Federacji Rosyjskiej. Cierpienia i straty
jakie dotknęły obywateli Ukrainy w oczywisty sposób budzą sprzeciw i chęć wsparcia ich w tych trudnych chwilach. Wielu z nich zostało
zmuszonych do ucieczki ze swojego kraju, wielu z nich znalazło swoją przystań w Polsce. Dodatkowo, na terenach objętych konfliktem przebywają chorzy wymagający pomocy medycznej, w tym leczenia onkologicznego.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zwraca się z gorącym apelem do członków Towarzystwa o wspieranie wszystkich działań
niosących pomoc obywatelom Ukrainy. Ze swojej strony, Zarząd wspólnie z innymi towarzystwami onkologicznymi podejmuje działania działania informacyjne i koordynujące taką pomoc w zakresie leczenia onkologicznego. Zostanie uruchomiony portal informacyjny, będziemy wspierać działania instytucji rządowych, samorządowych i prywatnych. Chcemy, aby pomocy dotarła do wszystkich potrzebujących.

Gorąco wierzymy, że solidarność i wsparcie narodu ukraińskiego jest naszym obowiązkiem.

Zarząd PTChO​