Walne Zgromadzenie Członków PTChO

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

członkowie PTChO,

Zarząd PTChO zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, Grzybowska 63, 00-844 Warszawa, sala Warsaw Hall IV–V (data i godzina: Warszawa, 17 maja 2019 roku; I termin: godz. 18.00; II termin: godz.18.10).

 W załączeniu przesyłamy program.