Pierwsze posiedzenie Zarządu PTChO kadencji 2018-2020

4.07.2018 odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie Zarządu PTChO kadencji 2018-2020.

Podczas zebrania wystąpił na zaproszenie Prezesa PTChO Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. A. Maciejczyk. Omówiono m.in. kwestię współpracy obu Towarzystw.
Poruszono także m. in. sprawy związane z organizacją przyszłorocznego jubileuszowego XXV Zjazdu PTChO w Warszawie, organizacją pracy Zarządu, planowanym zakresem działań Komisji ds. Socjalno – Zawodowych.
Uchwałą Zarządu zamknięto sekcję GONG, przed planowanym powołaniem sekcji onkogeriatrycznej, której założenia przedstawił zaproszony dr hab. Jakub Kenig.
Szczególną uwagę i dyskusję poświęcono wyborze jednostki organizującej nadchodzące zjazdy Towarzystwa.
Podczas zebrania powołano 2 zespoły tematyczne:

  • związanego z uporządkowaniem systemu nagród (A. Jeziorski, M. Jankowski, A. Kurylcio, W. Zegarski, A. Rutkowski – przewodniczący)
  • oraz związanego z powołaniem Fundacji PTChO (J. Kargul, J. Kładny, Z. Nowecki, M. Jankowski – przewodniczący), ten ostatni celem realizacji uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu podczas Zjazdu w Szczecinie.

Prof. A. Rutkowski poinformował, że jest już aktywna aplikacja w zakresie kolejnego badania wieloośrodkowego Towarzystwa: PSSO02.

Procedowano kolejne punkty zebrania zgodnie z planowanym porządkiem spotkania i wyznaczono kolejny termin zebrania Zarządu , które planowane jest na 25.10.2018.