Diagnoza: Nowotwór. Współczesna onkologia.

Szanowni Państwo,

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się dodatek przygotowany przez wydawnictwo Warsaw Press, który zainaugurował kampanię pt. „Diagnoza: Nowotwór. Współczesna onkologia”. PTChO jest partnerem kampanii. Zachęcam do odwiedzenia strony, na której zamieszczone wszystkie artykuły opublikowane  w dodatku: http://onkologia.warsawpress.com/.

Poniżej przesyłam wybrane artykuły: 

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA PŁUCA

 Rak płuca to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych. Niestety, wykrywany jest przeważnie zbyt późno, w IV stadium choroby wykluczając tym samym operację. Nadzieją dla chorych są nowoczesne metody leczenia takie jak immunoterapia i terapie celowane.

 Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Zastępca ds. Nauki Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Kierownik Zakładu Genetyki Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc w Warszawie

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/leczenie-zaawansowanego-raka-pluca/

 POLSCY PACJENCI POTRZEBUJĄ KOMPLEKSOWEJ OPIEKI ONKOLOGICZNEJ

 Coraz więcej Polaków zapada na choroby nowotworowe, co oznacza iż skuteczna opieka nad pacjentami jest wyzwaniem nie tylko medycznym, ale też społecznym, ekonomicznym i systemowym. Doświadczenia europejskie i światowe potwierdzają, że wczesna profilaktyka i diagnostyka oraz koordynacja i kompleksowość leczenia są kluczem do poprawy efektów zdrowotnych, tzn. zwiększenia odsetka wyleczeń, wzrostu wskaźnika przeżyć 5-letnich oraz znaczącej poprawy jakości życia chorych.

 Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/polscy-pacjenci-potrzebuja-kompleksowej-opieki-onkologicznej/

KIM JEST CHIRURG ONKOLOG?

 Nie wyobrażam sobie chirurga zajmującego się leczeniem choroby nowotworowej bez głębokiej znajomości zasad leczenia skojarzonego, podstaw radioterapii czy leczenia ukierunkowanego molekularnie, a tego właśnie nauczamy w czasie wieloletniego szkolenia w chirurgii onkologicznej.

 prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/kim-jest-chirurg-onkolog/

 ONKOLOGICZNE TSUNAMI

 Obecnie w Polsce żyje około miliona osób, u których w ciągu ostatnich 15 lat wykryto nowotwór. Każdego roku liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe wzrasta o kolejne kilka tysięcy. Nowotwory stanowią drugą przyczynę zgonów w naszym społeczeństwie, jednak epidemiolodzy prognozują, że w kolejnych latach nastąpi gwałtowny wzrost zachorowań i tym samym staną się one pierwszą przyczyną zgonów. Bardzo ważne jest, aby polski system opieki onkologicznej był na to przygotowany.

 dr hab. Adam Maciejczyk, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/onkologiczne-tsunami/

 OPIEKA ONKOLOGICZNA W POLSCE

 Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Zdrowia jest zmiana modelu opieki onkologicznej w Polsce. Jesteśmy na etapie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Pierwsi pacjenci skorzystali już ze wspólnej dla obu realizujących pilotaż województw infolinii i zostali umówieni na wizyty.

 Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

 http://onkologia.warsawpress.com/index.php/2019/02/11/opieka-onkologiczna-w-polsce/