Istotne czynniki mające wpływ na wyniki leczenia
chirurgicznego chorych na nowotwory.

Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy przedstawione przez Charlesa M. Balcha MD, FACS, FASCO, profesora chirurgii na University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston w stanie Teksas, w formie prezentacji udostępnionej na żywo przez Internet dla European School of Oncology.
Tekst zredagowała Susan Mayor. Charles Balch sprawował funkcję prezesa Society of Surgical Oncology oraz redaktora naczelnego „Annals of Surgical Oncology”.

 Na stronie www.e-eso.net znajduje się dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników Internetu zapis wykładu i dyskusji, na podstawie których powstał zarówno niniejszy artykuł, jak i pozostałe artykuły cyklu.