Sprawozdanie z kadencji Zarządu (2014-2016)

Szanowni Państwo, zamieszczamy sprawozdanie z minionej kadencji Zarządu PTChO (2014-2016). Sprawozdanie przedstawił podczas Walnego Zgromadzenia ustępujący Prezes, prof. P. Rutkowski, a Zarząd w jawnym głosowaniu uzyskał absolutorium.

sprawozdanie z kadencji 2015-2016