AKADEMIA RAKA PIERSI 2020

Warszawa, 27 października 2020 r.

AKADEMIA RAKA PIERSI 2020

Jak przebiega leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi? Czy  przy napromieniowaniu okolic węzłowych należy zawsze napromieniać także pole z blizną? Czy intensyfikacja leczenia anty HER2 może przynieść korzyść? Na te i inne pytania udzielą odpowiedzi wybitni eksperci zgromadzeni podczas Akademii Raka Piersi 2020, której organizatorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie i PTCHO. Konferencja on-line odbędzie się 30 listopada, a udział w niej jest bezpłatny.  Patronem jest Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi.

Akademii Raka Piersi jest konferencją podczas której zostaną przedstawione  aktualne zasady leczenia w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi i trójujemnymi. Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane przez chirurga, onkologa klinicznego
i radioterapeutę, zgodnie z chronologią leczenia. Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych. Kierownikiem naukowym konferencji jest dr hab. n. med. Anny Niwińskiej, prof. NIO-PIB. Swoje prelekcje wygłoszą także: dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr n. med. Aleksander Grous, dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk, dr hab. n. med. Barbara Radecka, oraz dr n. med. Katarzyna Pogoda.

Uczestnicy spotkania otrzymają 4 punkty edukacyjne.      

***

Informacje na temat konferencji, szczegółowa agenda i rejestracja: