Składki członkowskie PTChO i ESSO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę wszystkich Członków naszego Towarzystwa, aby do końca lutego opłacić składkę bieżącą, za 2019 rok. Przypominam, że:

  • składka roczna członkowska PTCHO wynosi 150 zł,
  • składka łączna PTCHO + ESSO wynosi 400 zł.

Informacje na temat składek są dostępne na naszych stronach internetowych oraz w sekretariacie PTChO, który pozostaje do Państwa dyspozycji – zarówno mailowo jak i telefonicznie. 

Składki prosimy wpłacać na dotychczasowe konto PTCHO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250.

Opłacone w terminie członkostwo w PTChO uprawnia do bezpłatnej prenumeraty dwumiesięcznika NOWOTWORY Journal of Oncology oraz do znacznej zniżki opłaty rejestracyjnej za udział w dorocznym Zjeździe PTChO i wielu innych wydarzeniach naukowych.

Zwracam się z prośbą do tych Państwa, którzy jeszcze nie opłacili składek za 2018 rok i za wcześniejsze lata, aby zaległości uregulować do końca lutego b.r. Przypominam, że zgodnie z §13 Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej niepłacenie składek wiąże się ze skreśleniem z listy członków Towarzystwa.

Z pozdrowieniami

prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Wysocki

wojciech.wysocki@ptcho.pl

Prezes PTChO w kadencji 2018-2020