Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PTChO

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie PTChO,

Zarząd PTChO zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, któ re odbędzie się w dniu 3 września 2021, godz. 17.15 (1 termin), godz.17.20 (2 termin) w Hotel Novotel Poznań Centrum Pl. Andersa 1, 61-898 Poznań

Program Walnego Zgromadzenia